Ny autosprøjte gav politiske dønninger

Anskaffelsen af en ny autosprøjte til det tidligere Rougsø-Sønderhald Brandvæsen gav anledning til en længere debat på det seneste møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Autosprøjten blev nemlig bestilt umiddelbart efter, at Rougsø Kommune havde godkendt købet – og det skete kort tid før Rougsø Kommune blev en del af Norddjurs Kommune. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at købet skulle have været godkendt af sammenlægningsudvalget, og her ønskede man at lade en ny beredskabschef tage stilling til alle nyanskaffelser. Trusler om et erstatningskrav fra leverandøren fik dog politikerne til at godkende købet.

Den 7. november 2006 godkendte kommunalbestyrelsen i Rougsø Kommune en indstilling fra beredskabskommissionen for Rougsø og Sønderhald kommuner om, at beredskabet kunne indkøbe en ny autosprøjte. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig en indstilling fra beredskabskommissionen om, at anskaffelsesudgifterne blev finansieret ved leasing. Den gamle autosprøjte skulle indgå i handlen med en anslået restværdi på 500.000 kr. Købet ville ikke give ekstraudgifterne, fordi leasingudgifterne allerede var indregnet i brandvæsenets budget, og derfor vurderede man i Rousø, at sagen ikke skulle godkendes i sammenlægningsudvalget for Norddjurs Kommune, der alene fik fremsendt beslutningen til orientering. Dagen efter kommunalbestyrelsens møde afgav beredskabschefen bestilling på autosprøjten, og noget senere – den 14. december – modtog kommunen en ordrebekræftelse fra leverandøren.

Da sammenlægningsudvalget behandlede sagen den 13. december 2006 blev orienteringen taget til efterretning. Imidlertid blev der på mødet rejst tvivl om, hvorvidt det var tilstrækkeligt med en orientering om beslutningen om indkøbet. Det blev efterfølgende konstateret, at beslutningen om indkøbet formelt krævede en godkendelse i sammenlægningsudvalget. Derfor blev der taget kontakt til leverandøren, og her fik man det indtryk, at endelig accept af købet kunne afvente stillingtagen til indkøbet i den fælles beredskabskommission for Norddjurs og Syddjurs Kommuner, der blev nedsat 1. januar 2007.

Beredskabskommissionen besluttede på et møde den 15. januar 2007, at nyanskaffelser måtte afvente en indstilling fra den nye beredskabschef, der forventes at tiltræde 1. april. Den 18. januar 2007 modtog kommunen imidlertid et brev fra leverandøren, som fastholder, at der er indgået en aftale om køb af den nye autosprøjte samt salg af den gamle. Firmaet har i tiltro til den aftale foretaget flere dispositioner, og kommunen vurderer, at man vil blive mødt med et betydeligt erstatningskrav, såfremt aftalen ikke gennemføres. Da der ikke er taget forbehold for sammenlægningsudvalgets godkendelse ved bestilling af autosprøjten, vurderer kommunen endvidere, at der er indgået en bindende aftale.

Truslen om et erstatningssag fik et stort flertal på 24 medlemmer i kommunalbestyrelsen til at stemme for, at købet skulle godkendes, da sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens seneste møde. To medlemmer stemte imod, og et medlem undlod at stemme.

Annonce