Brandvæsen

Ny autosprøjte gav politiske dønninger

Anskaffelsen af en ny autosprøjte til det tidligere Rougsø-Sønderhald Brandvæsen gav anledning til en længere debat på det seneste møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Autosprøjten blev nemlig bestilt umiddelbart efter, at Rougsø Kommune havde godkendt købet – og det skete kort tid før Rougsø Kommune blev en del af Norddjurs Kommune. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at købet skulle have været godkendt af sammenlægningsudvalget, og her ønskede man at lade en ny beredskabschef tage stilling til alle nyanskaffelser. Trusler om et erstatningskrav fra leverandøren fik dog politikerne til at godkende købet.