Nyt informationsmateriale om sammenlægning af beredskaber

Kommunerne i hele landet er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det sker, fordi Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet. KL har netop udsendt en pakke med informationsmateriale, der skal støtte op om kommunernes processer.

Formålet med informationsmaterialet er at sikre, at der er klarhed omkring, hvilke juridiske rammer der ligger fast for at etablere de nye beredskabsenheder.

Skal etableres som § 60-selskaber

I materialet slår KL fast, at kommunerne tilsammen må etablere maksimalt 20 forpligtende samordnede beredskabsenheder. Det andet budskab er, at de 20 nye beredskabsenheder ikke nødvendigvis skal findes inden for grænserne af KL’s kommunekontaktråd (KKR), der er etableret inden for regionerne. Kommunerne kan med andre ord godt etablere samarbejder, som går på tværs af regionsgrænserne.

Endelig er det et centralt budskab, at der inden for den nuværende lovgivning kun er én mulighed for at leve op til aftaleforudsætningerne med regeringen, og det er, at beredskaberne indgås i regi af et såkaldt § 60-selskab. Det er ikke inden for den gældende lovgivning muligt at vælge en samarbejdsmodel med løsere kobling som f.eks. uformelle samarbejder, aktieselskaber mv.

Informerer om juridiske rammer

Informationsmaterialet består i første omgang af et notat om de juridiske rammer for etablering af beredskaberne. Desuden har KL udsendt de eksisterende samordningsaftaler for Nordsjællands Brandvæsen og Lolland-Falster Brandvæsen.

I den kommende tid vil KL endvidere udsende yderligere information om de økonomiske rammer og kommende politiske aftaler på beredskabsområdet, herunder om den fremtidige organisering, serviceniveauer, gensidige aftaler, afregningsprincipper m.v. samt personalejuridisk vejledning om overdragelse af medarbejdere.

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet arbejder desuden med at udarbejde en vejledning om etablering af kommunale fællesskaber. Der forventes afholdt en workshop i oktober. I oktober afholdes der også et seminar med fokus på arbejdet med at sammenlægge beredskaberne og § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Annonce