Nyt lovforslag: Deltidsbrandfolk slipper for umuligt krav ved brug af firmabiler

Hvis en deltidsbrandmand i dag bliver tilkaldt til en brand, mens han er på arbejde og anvender en firmabil, så må han som udgangspunkt ikke bruge firmabilen til at køre til brandstationen. I stedet skal han enten skifte til sin private bil eller på forhånd købe et særligt dagsbevis, der giver mulighed for at anvende firmabilen. Men det skal et nyt lovforslag ændre på.

Det er reglerne i vægtafgiftsloven, som indebærer, at deltidsbrandfolk risikerer at få et stort problem, hvis de blive tilkaldt til udrykningskørsel under udførelse af deres normale hverv.

For hvis deltidsbrandfolkene som led i deres normale hverv anvender en firmabil, som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse (gulpladebil), og der er foretaget fradrag for moms ved anskaffelsen, er de omfattet af vægtafgiftsloven. Men kørsel til brandstationen er ikke erhvervsmæssig anvendelse – det er privat kørsel.

Efter loven er det muligt at købe dagsbeviser til privat kørsel i biler, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, og der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår. Dagsbeviset skal imidlertid købes forud for kørslen og medbringes under kørslen, så beviset kan fremvises for politiet eller Skatteforvaltningen ved kontrol.

Har ikke tid til at købe dagsbevis

Men deltidsbrandfolkene har typisk ikke tid til at skifte til egen bil i tilfælde af udrykning. Samtidig er der sjældent tid til at købe et dagsbevis til privatkørsel i en akut situation, hvor der er tale om tilkald til udrykningskørsel.

Derfor vil regeringen nu tilpasse reglerne, således at både vægtafgiftsloven og momsloven ændres. Dermed vil deltidsbrandfolk, der tilkaldes til udrykningskørsel, bliver undtaget fra kravet om, at dagsbeviser skal købes forud for kørslen og medbringes under kørslen. I stedet foreslår regeringen, at dagsbeviserne skal kunne købes efter en udrykningskørsel. Der vil dog fortsat maksimalt kunne købes 20 dagsbeviser pr. køretøj pr. kalenderår.

Kan købe beviser efter kørslen

Regeringens forslag indebærer, at deltidsbrandfolk, der anvender en firmabil for at komme frem til en udrykning, vil kunne købe dagsbevis efter at den private kørsel er foretaget. Dagsbeviset vil i stedet skulle købes inden syv dage efter udrykningskørslen. Det vil i disse situationer skulle kunne dokumenteres, at der var tale om kørsel i forbindelse med udrykning.

Vurderingen fra regeringen er, at man dermed får skabt en hensigtsmæssig løsning i forhold til at udføre en samfundsmæssig relevant opgave, så deltidsbrandfolk kan komme frem til udrykningskørsel uden unødigt ophold, fordi de skal købe et dagsbevis eller returnere til arbejdspladsen og skifte til privatbil, inden de kan køre til brandstationen.

Annonce