Nyt projekt: Færger skal sikres mod brande i elbiler

Arkivfoto

Brande i el- og plug-in-hybridbils batterier er en særlig udfordring, fordi de er svære at slukke og afgiver store mængder af den giftige og ætsende gas hydrogenfluorid. På land har det bl.a. ledt til særligt slukningsudstyr og en specifik vejledning. Men hvad gør man, hvis der udbryder brand i en elbil på en færges vogndæk? Et nyt projekt skal resultere i konkrete anbefalinger til rederierne.

Hvordan kan man bekæmpe brande i el- og plug-in-hybridbiler og beskytte færge, passagerer og besætning? Det er det centrale spørgsmål i det et-årige projekt ELBAS, der løber frem til september 2022.

Projektet skal resultere i håndgribelige anbefalinger til, hvordan rederier indretter sig og håndterer brande i elbiler på et vogndæk. Det er anbefalinger, som skal kunne implementeres og være økonomisk overkommelige for den danske maritime sektor.

Bag projektet står Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) samt DFDS, Scandlines og Molslinjen. ELBAS er støttet af Den Maritime Fond, og budgettet er på 2,4 mio. kr.

Kan ikke anvende samme metoder som på land

”På en færge kan man ikke tilkalde beredskabet og få dem til at løse problemet. Der er kun besætningen. Og man kan ikke anvende de kendte metoder fra land med at rulle den brændende elbil af vejen og bede folk søge et andet sted hen. Hurtigfærger er tilmed lavet af aluminium, som kan brænde”, fortæller Carsten Møller, der er forretningsudvikler i DBI.

DBI oplyser, at de på det tekniske område vil undersøge de eksisterende teknologier til brandslukning for at afgøre, hvor egnede – eller uegnede – de er til elbiler, og om de kan anvendes af en besætning på en færge. DBI vil også undersøge, hvilke bekymringer og tanker besætningen gør sig om brande i elbiler.

”Når vi ved, hvad de tror og tænker om batteribrande, kan vi sige, hvilken træning de har brug for, og om de skal gennemgå andre øvelser eller måske lære en helt ny type brandbekæmpelse. Desuden skal vi undersøge, om besætningen skal laste bildækkene på en anden måde, hvad de ser på bildækket, og om vi kan hjælpe dem med at genkende de små tegn på, at der er ved at opstå en brand. Herudover vil vi udføre en brandøvelse på en ældre færge for at se, hvad der sker, og hvordan et brandscenarie udspiller sig i den virkelige verden”, siger Carsten Møller.

Annonce