Brandvæsen

Nyt projekt: Færger skal sikres mod brande i elbiler

Brande i el- og plug-in-hybridbils batterier er en særlig udfordring, fordi de er svære at slukke og afgiver store mængder af den giftige og ætsende gas hydrogenfluorid. På land har det bl.a. ledt til særligt slukningsudstyr og en specifik vejledning. Men hvad gør man, hvis der udbryder brand i en elbil på en færges vogndæk? Et nyt projekt skal resultere i konkrete anbefalinger til rederierne.

Brandvæsen

Brancheforening kritiserer bestyrelsen i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Er det et problem, at der sidder en repræsentant for en af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) største kunder i instituttets bestyrelse, når DBI samtidig står for brandgodkendelse af kundens produkter? Det mener en brancheforening, som frygter, at bestyrelsessammensætningen indebærer, at DBI ikke kan opretholde sin uafhængighed. Den ansvarlige minister, uddannelsesminister Morten Østergaard, mener dog ikke, at der er grund til at frygte for habiliteten i instituttets virke.

Brandvæsen

Vil begrænse konsekvenserne ved brande i etagebyggeri

Ved brande i etagebyggeri er der ofte meget store konsekvenser i form af høje menneskelige og økonomiske omkostninger for mange familier. Det gælder særligt ved tagbrande, hvor branden meget hurtigt udvikler sig og breder sig til flere opgange. DBI igangsætter nu et nyt udviklingsprojekt, som har fokus på, hvad der kan gøres i eksisterende etagebyggeri for at begrænse omfanget af skaden – bl.a. ved at forebygge, at branden breder sig.

Brandvæsen

Konkurrencerådet vil have mere konkurrence indenfor brandsikring

Den nuværende ordning for godkendelse af de virksomheder, som installerer automatiske sprinkleranlæg, begrænser konkurrencen væsentligt, og derfor vil Konkurrencerådet have Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og en række brancheorganisationer til at ændre ordningen. Det har organisationerne accepteret, og dermed bliver det lettere – og billigere – for såvel mindre som udenlandske virksomheder at komme ind på markedet for brandsikring.

Brandvæsen

Afgørelse fra fogedretten skaber klarhed om brug af navn

Gennem nogen tid har der været usikkerhed om, hvem der står for uddannelsen Eksamineret Sikringsleder. Både Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og brancheorganisationen SikkerhedsBranchen har gjort krav på navnet i forbindelse med uddannelser, som markedsføres af de to kursusudbydere. Sagen har af DBI været indbragt for fogedretten, som nu har afsagt kendelse om, at kun DBI må anvende navnet.