Ønsker ny formodningsregel, når brandfolk får konstateret kræft

Når frontpersonale i sundhedssektoren får COVID-19 og kan dokumentere, at de har arbejdet med COVID-19-patienter, så antages det, at de har fået COVID-19 gennem deres arbejde. Denne formodningsregel er resultatet af en politisk beslutning, og det samme system burde gælde for brandfolk, der får konstateret kræft. Det mener Brandfolkenes Cancerforening.

Det har vakt opsigt, at WHO’s kræftforskningsinstitut (IARC) har valgt at opklassificere brandfolks arbejde fra at være ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker” til at være ”kræftfremkaldende for mennesker”. Det er i første omgang sket i en videnskabelig artikel, mens den samlede vurdering – en såkaldt monografi – først bliver offentliggjort i fuld længde i 2023.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har meldt ud, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først efter offentliggørelsen af monografien i 2023 vil tage stilling til, om kræftsygdomme hos brandfolk skal optages på erhvervssygdomsfortegnelsen. En optagelse er vigtig, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som udgangspunkt kun kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i fortegnelsen. Og udmeldingen fra Peter Hummelgaard kritiseres nu af Brandfolkenes Cancerforening i et åbent brev til ministeren.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ikke sat sig ind i undersøgelser

Brandfolkenes Cancerforening påpeger, at IARC har foretaget en vurdering af allerede tilgængelige undersøgelser om brandfolks kræftrisiko. IARC’s konklusion kommer dermed på baggrund af tilgængelig viden, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har adgang til og har pligt til selv at sætte sig ind i. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan således ikke bare afvente, at IARC opsummerer den kendte viden på området, men skal selv følge med i ny viden.

”Det har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilsyneladende ikke gjort, hvilket desværre ikke kommer som en stor overraskelse for os. Den måde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring virker på, mener vi, efterlader brandfolk, med såvel kræftsygdomme som psykiske lidelser, helt retsløse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring virker ikke, når der er tale om sygdomme og akkumulerende sygdomme”, skriver Brandfolkenes Cancerforening i det åbne brev.

Ønsker særlov med formodningsregel

Brandfolkenes Cancerforening mener, at der er behov for en særlov, som indfører en formodningsregel for brandfolk. Altså at hvis man som brandmand får konstateret kræft, så vil der være en formodning for, at kræften stammer fra arbejdet som brandmand – og dermed vil der være mulighed for at få det anerkendt som en arbejdsskade.

”Den formodningslov, vi efterspørger, ved vi kan lade sig gøre. Ikke mindst efter den aftale, der blev indgået omkring COVID-19 og frontpersonale. Får frontpersonale COVID-19 og kan dokumentere dét, samtidig med, at de kan dokumentere, at de har arbejdet med COVID-patienter, ja så er der truffet en politisk beslutning om, at det formodentlig er på deres arbejde, de har pådraget sig virus. Det er præcis sådan en aftale, vi mener, er det rigtige at gøre, og som vi i alle årene har bedt om: Hvis du er brandmand/-kvinde og får kræft, og har været i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer, ja så burde der være truffet en politisk beslutning om, at det formodentlig er fra deres erhverv, kræften stammer”, skriver foreningen – og fortsætter:

”Men måske er der ikke så mange stemmer i brandfolk som der er i læger, sygeplejersker, SUSO’er og andet frontpersonale. Det er umuligt at bevise, hvordan en akkumulerende sygdom pådrages, men det er nu sandsynliggjort af WHO IARC. Det er bare ikke nok for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der efter vores mening har mere travlt med en automatisk afvisning af sager, end at sætte sig ind i, hvad det handler om”.

”Brandfolk er de eneste arbejdere, der ikke selv har indflydelse på arbejdsmiljøet, hvor arbejdet skal foregå. Det forventes, at vi udfører vores arbejde, uanset situationen. Og det gør vi gerne, nogle endda ulønnet, med forældet udstyr og manglende afløsningsmulighed. Vi forlader familien, fødselsdagen, guldbrylluppet og arbejdspladsen for at stå klar og udføre et farligt erhverv, hvor der ikke er sikkerhedsnet under, hvor fejl ikke må ske, hvor vi lægger vores tillid og liv i hænderne på vores kolleger og foresatte. Men hvis vi bliver syge, er der ingen hjælp at få. Ingen erstatning til brandfolkene eller deres familier”, skriver Brandfolkenes Cancerforening.

Annonce