Fagforening: Alle sager om kræft hos brandfolk skal genoptages

Arkivfoto

Ny forskning har vist, at der nu er tilstrækkelig evidens for, at i hvert fald to kræftformer kan være udløst af arbejdet som brandmand. Samtidig viser forskningen, at der er yderligere fem kræftformer, hvor der er evidens – om end begrænset – for en sammenhæng mellem kræft og jobbet som brandmand. Fagforeningen FOA vil på baggrund af forskningen insistere på, at gamle sager om kræft blandt brandfolk genoptages til fornyet vurdering.

Den nye forskning har vist, at der nu er tilstrækkelig evidens for, at kræftformerne mesoteliom og urinblære kan være udløst af arbejdet som brandmand. Forskningen skal dog vurderes i Erhvervssygdomsudvalget, der samtidig skal udarbejde kriterier for anerkendelse af erstatning.

Ifølge Thomas Brücker, der er næstformand for Teknik- og Servicesektoren i FOA, betyder den nye forskning imidlertid, at disse kræftformer er rykket et vigtigt skridt nærmere på at kunne komme på erhvervssygdomslisten.

“Vi nærmer os et sted, hvor man kan få erstatning for kræft af sit arbejde. Det glæder os meget. Endelig ser vi en belønning for det hårde arbejde, der er sket inden for kræftforskning. Vi følger det videre arbejde meget nøje, både den nye forskning og arbejdet med at få kræftformerne på erhvervssygdomslisten. Det sidste er afgørende for at sygdommen betragtes som en erhvervssygdom med tilhørende erstatning. Det her er vigtigt, og vi giver ikke op, før det er lykkedes”, siger Thomas Brücker.

FOA mener, at gamle sager om kræft blandt brandfolk skal genoptages til fornyet vurdering:

“Vi kommer til at insistere på, at gamle sager bliver genoptaget og vurderet, og vi vil opfordre alle vores brandmænd til at anmelde alle kræftformer, så vi kan få syn for sagen i forhold til mængden af sager”, siger Thomas Brücker.

Risiko blev tidligere vurderet som meget lav

I 2007 klassificerede det internationale agentur for kræftforskning, IARC, brandfolks risiko for at få kræft som værende meget lav. Dengang mente man altså ikke, at der var evidens for, at de påvirkninger, man som brandmand var udsat for, var kræftfremkaldende.

Med den nyeste forskning, der blev præsenteret fredag, ændrer det billede sig radikalt. Ikke mindst derfor er Thomas Brücker glad for, at man i de seneste år har haft øget fokus på at forebygge, at brandfolk eksponeres for de skadelige stoffer, der udvikles under brande:

“Man kan ikke undgå, at ildebrand opstår, men vi kan forebygge, at brandfolk eksponeres for de skadelige stoffer, der udvikles fra brandrøg. Dette arbejde fortsætter vi med, og vi vil fortsat presse arbejdsgiver til at være en del af det forebyggende arbejde, samtidig med at vi nu kan gå i gang med at hjælpe de af vores medlemmer, der har været ramt af cancer, med at søge arbejdsskadeerstatning”, siger Thomas Brücker.

Annonce