Østsjællands Beredskab gør klar til stort udbud af brandslukningen

Arkivfoto: Falcks brandstation i Tåstrup

Der bliver tale om et af de største udbud af brandslukningsopgaver nogensinde, når det nye Østsjællands Beredskab sender brandslukningen i syv kommuner i udbud. Beredskabet har nu startet processen med et oplæg til en markedsdialog med mulige tilbudsgivere. Udbuddet ventes at få en årlig kontraktsum på 24 mio. kr.

Østsjællands Beredskab dækker otte kommuner, og det kommende udbud vil omfatte alle kommunerne med undtagelse af Roskilde Kommune, hvor den kommunale brandslukning videreføres uden udbud. I Stevns Kommune, hvor der i dag er delvis kommunal brandslukning, kommer den kommunale del af opgaven også i udbud, mens Falck i dag står for slukningsopgaven i den øvrige del af de kommuner, der er omfattet af udbuddet.

I det første udkast til udbudsmateriale, som skal danne grundlag for en dialog med mulige tilbudsgivere, er udbuddet opdelt i fire delaftaler. Delaftale 1 omfatter slukningen i Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Greve kommuner, delaftale 2 omfatter Køge og Solrød kommuner, mens delaftale 3 omfatter Stevns Kommune.

Desuden udbydes en delaftale, som omfatter specialberedskaber i hele beredskabets dækningsområde. Denne delaftale – der har karakter af en option – er delt i fire, nemlig miljø-, jordings-, højde- og bådberedskab i henholdsvis delområde 1 (Roskilde) og 2 (Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Greve) og delområde 3 (Køge og Solrød) og 4 (Stevns) samt havberedskab i område 2 og 4 og dykkerberedskab i alle delområder.

Østsjællands Beredskab stiller alle køretøjer og alt materiel til rådighed, mens tilbudsgiveren skal stille med mandskab og brandstationer. Som et særligt vilkår er det fastsat, at Østsjællands Beredskab fremover skal godkende alle holdledere, inden de ansættes hos tilbudsgiveren, herunder at beredskabet skal kunne afholde personlige samtaler med ansøgere.

Udover brandslukning og specialberedskaber skal tilbudsgiverne også byde på forskellige optioner, bl.a. tilkøb af ekstra udrykningsenhed samt timepris på serviceopgaver som f.eks. udrykning til tyverialarmer, rengøring, løft af borgere og drift af hjælpemiddeldepot.

Østsjællands Beredskab afgiver kontrolbud på opgaverne.

Annonce