Borgmester: Urigtige oplysninger og mangelfulde tal fra brandfolk

Brandfolkene i Gentofte Brandvæsen mener, at brandvæsenet kan drives væsentligt billigere end Falcks tilbud, og det har fået oppositionen i Gentofte byråd til i en pressemeddelelse at kræve et nyt udbud af brandslukningen. Men ifølge borgmester Hans Toft er der tale om urimelige angreb og mistænkeliggørelse fra oppositionens side. Samtidig mener borgmesteren, at brandfolkenes regnestykke er præget af urigtige oplysninger og mangelfulde tal.

“Oppositionen fortsætter med pressemeddelelsen sine urimelige angreb på og mistænkeliggørelse af både kommunens medarbejdere og det politiske flertal”, siger borgmester Hans Toft.

I oppositionens pressemeddelelse refereres flere tal fra brandfolkenes bud, men borgmesteren mener ikke, at tallene er korrekte. “Pressemeddelelsen er på alle måder tendentiøst og udokumenteret i sine påstande, fyldt med urigtige oplysninger og mangelfulde tal og udeladelse af flere store omkostningsposter. F.eks. kan jeg nævne den post, som for få måneder siden blev vedtaget i kommunalbestyrelsen om den ekstra assistance til Gentofte Brandvæsen til visse brandudrykninger. Alene disse aftaler med Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Brandvæsen vil alt andet lige beløbe sig til 18 mio. kr. over den 10-årige periode. Denne post har Brandfolkenes Klub og oppositionen bevidst eller ubevidst udeladt. Dette og øvrige forglemmelser, udeladelser og fejl vil blive dokumenteret til kommunalbestyrelsesmødet på mandag”, siger Hans Toft.

“Vi fastholder de beregninger og udsagn fra kommunens administration, som er lagt frem i forbindelse med beslutningen om at vælge Falck som fremtidig leverandør. Det gælder også kommunens juridiske afdelings oplysning til kommunalbestyrelsen om, at udbudet er foretaget fuldstændigt efter lovens regler. Det er ærgerligt, at oppositionen med sin usympatiske handlemåde, forhindrer ethvert positivt og konstruktivt samarbejde både med kommunens medarbejdere og øvrige politikere”, siger Gentoftes borgmester.

Annonce