Østsjællandske brandstationer og brandfolk i farezonen i ny spareplan

Google Maps
Brandstationen i Solrød. Arkivfoto

En ny plan for risikobaseret dimensionering af Østsjællands Beredskab indebærer, at beredskabet skal tilpasses – ikke til risikoen, men til økonomien. Efter at Falck har afvist at udføre beredskabsopgaverne for 5 mio. kr. mindre end hidtil, bliver der således lagt op til, at det fælleskommunale beredskab skal lukke to brandstationer og sige farvel til 50 brandfolk.

Østsjællands Beredskab er det fælles beredskab for Roskilde, Greve, Stevns, Køge, Høje-Tåstrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk kommuner. Beredskabet dækker et areal på 930 kvadratkilometer med et indbyggertal på 325.000.

Den seneste tid har Østsjællands Beredskab arbejdet på at finde besparelser for 5 mio. kr. om året, og oprindeligt var planen, at man som led i en udbudsrunde ville have Falck – der står for størstedelen af det operative beredskab – til at udføre en uændret opgave 5 mio. kr. billigere. Det har Falck imidlertid afvist, så nu vil Østsjællands Beredskab i stedet tilpasse den risikobaserede dimensionering, så den passer til økonomien.

Før jul blev borgmestrene i de otte kommuner enige om principperne i en ny dimensionering, som skal behandles i den fælles beredskabskommission i løbet af januar og derefter vedtages i alle kommunerne.

Den nye dimensioneringsplan ser ud til at indebære en større omlægning af det østsjællandske beredskab. Hvor de enkelte brandstationerne i dag er selvstændige, vil man således fremover anvende en model, hvor udrykningerne sammensættes af mandskab og materiel fra flere forskellige brandstationer. Det indebærer, at beredskabet kan reduceres, og der lægges op til, at der fremover skal være ca. 20 færre fuldtidsbrandfolk og 20-30 færre deltidsbrandfolk. Konsekvensen er, at røgdykning først kan iværksættes, når mandskab og materiel fra den 2. brandstation er fremme.

Konkret vil Østsjællands Beredskab lukke brandstationerne i Hårlev og i enten Køge eller Solrød. Desuden skal der hentes en større besparelse ved, at brandstationen i Lellinge ved Køge ikke længere skal rykke ud med seks fuldtidsbrandfolk, men i stedet med fire, der så suppleres af yderligere brandfolk fra andre brandstationer.

Målsætningen for Østsjællands Beredskab er, at responstiden for første slukningskøretøj fastholdes på samme niveau som i dag.

Annonce