Google Maps
Brandvæsen

Solrød får sin tankvogn fra årsskiftet

Den 1. januar 2021 bliver beredskabet i Solrød udvidet med en tankvogn. Det er en direkte konsekvens af opløsningen af Østsjællands Beredskab, som fik Solrød Kommune til at indgå i et nyt beredskabssamarbejde. I første omgang lejes en ældre tankvogn hos Falck, men når samarbejdspartneren Køge Kommune får ny tankvogn, overtager Solrød en tankvogn fra 2014.

Google Maps
Brandvæsen

Solrød får atter en tankvogn

Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet, som blandt andet indebærer, at brandstationen i Solrød nu atter får en tankvogn. Den blev ellers sparet væk sidste år. Kommunen fastholder dog, at der kun skal være én fælles indsatsleder for Solrød, Køge og Stevns, selv om Beredskabsstyrelsen har udtrykt skepsis.

Google Maps
Brandvæsen

Borgmester glæder sig over at brandstation overlever

Brandstationen i Solrød ser endnu en gang ud til at være blevet reddet på målstregen. I en ny model for risikobaseret dimensionering af Østsjællands Beredskab lægges der således op til, at den lukningstruede brandstation videreføres, om end kun med en førsteudrykning bestående af holdleder og tre brandfolk. Borgmester Niels Hörup glæder sig over, at der fortsat skal være en brandstation i Solrød.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk: Ventetiden på brandbilerne bliver fordoblet

Hvis kommunalpolitikerne i Solrød accepterer en ny dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab, som formentlig vil føre til en lukning af brandstationen i Solrød, så accepterer de også, at borgerne skal vente dobbelt så længe på brandbilerne – og det kan have fatale konsekvenser. Det skriver de lokale brandfolk i et bekymringsbrev til politikerne.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt fælleskommunalt brandvæsen bliver en realitet den 1. januar 2013

Det fælleskommunale beredskab for Greve og Solrød kommuner er nu vedtaget af politikerne, og det bliver en realitet fra 1. januar 2013. Samarbejdet indebærer, at de to kommuner bliver ét slukningsområde. De to nuværende brandstationer i Greve og Solrød bibeholdes, men slukningskøretøjerne fordeles lidt anderledes på de to stationer. Indsatsledervagten for begge stationer kommer til at ligge i Greve.

Google Maps
Brandvæsen

Solrød og Greve overvejer beredskabssamarbejde

Fremover bliver Greve og Solrød kommuner måske til ét stort slukningsområde, hvor de to kommuners beredskaber skal indgå i et ligeværdigt samarbejde om brandslukningen. Målet med samarbejdet vil være at opnå stordriftsfordele og synergieffekter samt besparelser ved at de to kommuner kan have en fælles brandslukningskontrakt. Politikerne skal i begyndelsen af 2012 tage stilling til samarbejdet.