Københavns Brandvæsen skal være vagtcentral for Østsjællands Beredskab

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Med virkning fra 1. oktober 2015 går Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner sammen i Østsjællands Beredskab. Og det nye beredskabs bestyrelse har netop besluttet, at man vil indgå en tre-årig kontrakt med Københavns Brandvæsen om vagtcentralsbetjening. Dermed fravælger Østsjællands Beredskab at indgå i en eventuel fælles vagtcentral i Region Sjælland.

Når borgere, der er omfattet af Østsjællands Beredskab, efter nytår ringer 112, bliver disponering af udrykningskøretøjerne håndteret af Københavns Brandvæsen. Bestyrelsen for Østsjælland Beredskab har nemlig peget på Københavns Brandvæsens tilbud som bedst og billigst.

Ifølge Østsjællands Beredskab er beslutningen taget efter en grundig vurdering af muligheden for at samle alle kommunerne under en samlet vagtcentral i Region Sjælland, inklusiv de tre kommuner, som traditionelt har hørt under Københavns Brandvæsens vagtcentral, nemlig Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj. Parallelt har Østsjællands Beredskab således undersøgt en tilsvarende løsning i regi af Københavns Brandvæsen, som i forvejen betjener flere af kommunerne i det fælles beredskab. Da der foreløbig ikke er enighed om en mulig fælles vagtcentral omfattende samtlige kommuner på Sjælland, har bestyrelsen i Østsjællands Beredskab nu besluttet at indgå en tre-årig kontrakt med Københavns Brandvæsen.

”Jeg er rigtig glad for det valg, der er truffet, fordi vi dermed kommer til at indgå i et stort og meget professionelt fagligt miljø. Det helt afgørende er borgernes tryghed, og den oplevelse de får, når de ringer efter hjælp. Og ved at der indgås en midlertidig kontrakt, holder vi samtidig døren åben for alternative løsninger, hvis der senere viser sig et politisk ønske om det”, siger beredskabsdirektør Lars Robetjé.

Målet er desuden at opnå en positiv økonomisk synergieffekt, når der etableres større fælles vagtcentraler.

Østsjællands Beredskab skal betjene ca. 319.000 indbyggere. Det samlede beredskab (inkl. Falck) har i dag 116 fuldtidsansatte, omkring 140 deltidsansatte og 200 frivillige. Det samlede årlige budget er i størrelsesordenen 100 mio. kr.

Annonce