Planlægger ny brandstation i Herlufmagle

Google Streetview
Brandstationen i Herlufmagle. Arkivfoto.

Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings brandstation i Herlufmagle skal formentlig flytte til nye lokaler. Den nuværende brandstation har ikke plads til bade- og toiletfaciliteter eller muligheder for vask af beskidt indsatsmundering, men ved at flytte til lokaler på naboejendommen kan brandfolkene få moderne faciliteter – og mere end dobbelt så meget plads.

Den nuværende brandstation i Herlufmagle har siden den 1. september 2015 ligget på adressen Håndværkervej 25. De lejede lokaler er på ca. 90 m2, og de består at et portfag i en bygning med plads til et stort og et lille udrykningskøretøj, omklædningsfaciliteter for mandskabet bestående af skabe til deres indsatsmundering samt mulighed for begrænset mødeaktivitet bagerst i garagen – uden adskillelse fra køretøjerne.

Lejemålet har ikke plads til at indrette bade- og toiletfaciliteter eller muligheder for vask af beskidt indsatsmundering. I forbindelse med projekt ”Ren Brandmand” har Midt- og Sydsjællands Brand & Redning derfor undersøgt muligheden for at udvide lejemålet. Og det har afdækket, at der er mulighed for at udvide lejemålet med ca. 45 m2.

Vil flytte til ny station

Beredskabet foretrækker imidlertid en anden mulighed, nemlig flytning af brandstationen til ny lokalitet på naboejendommen, Håndværkervej 27.

Den nye lokalitet er på ca. 190 m2, som kan nyindrettes med bade- og toiletfaciliteter, vaskemuligheder og mødefaciliteterne, der bygningsmæssigt er adskilt fra garageafsnittet.

Den nuværende husleje udgør 66.000 kr. om året, og ved en flytning til det nye lejemål vil huslejen stige til 120.000 kr. årligt med en engangsudgift på 82.000 kr. Den ekstraudgift vil skulle afholdes indenfor beredskabets almindelige budget.

Det er beredskabskommissionen, som skal beslutte, om man vil følge beredskabets ønske om flytning til det nye lejemål.

Annonce