Holdledere på fast vagt skal anvendes ved mandskabsmangel

Det bliver ikke længere indsatsledere, som skal dække ind, når der akut mangler holdledere hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. I stedet vil man i dagtimerne forsøge at dække vagterne med fuldtidsmandskab, der skal arbejde fra brandstationen. Når det ikke er muligt – og resten af døgnet – vil man søge at hyre deltidsholdledere ind til fast vagt på stationen. Kun hvis det heller ikke er muligt, anvendes indsatsledere.

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning mangler deltidsholdledere, især på brandstationerne i Faxe og Vordingborg. Sidste måned blev beredskabskommissionen derfor orienteret om en nødløsning, som indebærer, at indsatslederen skal fungere som teknisk leder af indsatsen, når der mangler en holdleder.

Vurderingen hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning er, at det er en fagligt forsvarlig løsning. Beredskabet erkender dog også, at det ikke er en optimal løsning, blandt andet fordi den tekniske leder dermed ikke kører med i autosprøjten sammen med de øvrige brandfolk.

Tilsyneladende er man hos Beredskabsstyrelsen ikke enig i, at det er en forsvarlig løsning. I et svar på en henvendelse, som BeredskabsInfo er i besiddelse af, skriver styrelsen således: “Efter Beredskabsstyrelsens vurdering vil det således ikke være muligt for en indsatsleder, der ankommer til skadestedet i selvstændigt kørestøj, at fungere som holdleder. For at indsatslederen kan fungere som holdleder, skal vedkommende […] befinde sig på det primære udrykningskøretøj (normalt automobilsprøjten)”.

Vil i stedet satse på fast vagt

Beredskabskommissionen har ønsket alternative løsningsmuligheder, og efter et ekstraordinært møde har kommissionen nu besluttet sig for en prioriteret rækkefølge af nødløsninger, når der mangler holdledere:

  1. Først forsøger beredskabet at placere fuldtidsansatte på den pågældende brandstation, hvor de så kan passe vagten – samtidig med, at de udfører deres normale arbejdsopgaver. Den mulighed kan anvendes i dagtimerne, og kun hvis der er uddannet mandskab, der den pågældende dag ikke har møder eller andre opgaver, som forhindrer dem i at opholde sig på brandstationen.
  2. Dernæst forsøger beredskabet at hyre en deltidsholdleder ind fra en af de andre brandstationer eller fra beredskabets frivilligenhed. Holdlederen kører til den pågældende brandstation og opholder sig dér. Holdlederen skal formentlig aflønnes med timebetaling for både transport og vagtperioden, ligesom der kan være behov for at etablere overnatningsfaciliteter på brandstationen. Da holdlederen ikke vil have kendskab til køretøjer og materiel, kan det også blive aktuelt at skulle hyre lokalt brandmandskab ind til at instruere og oplære holdlederen.
  3. Først hvis de to andre løsninger viser sig at være umulige, anvendes den hidtidige nødløsning med at lade indsatslederen fungere som teknisk leder. Her vil instruksen være, at hvis der viser sig at være tale om en større indsats, som kræver assistance udover førsteudrykningen, skal der tilkaldes yderligere en indsatsleder, der så varetager indsatslederopgaven, mens den første indsatsleder er holdleder for sit eget mandskab. Da indsatslederen kører i eget køretøj, kan der opstå situationer, hvor den tekniske leder dermed ikke er fremme, når det øvrige mandskab ankommer. Her vil instruksen til mandskabet være, at de ikke må foretage indtrængning i brændende bygninger, før den tekniske leder er fremme. De må således kun foretage udvendig slukning.

Beredskabskommissionen afviste en fjerde mulighed, som gik ud på at hyre holdledere fra naboberedskaber. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning havde da også frarådet denne mulighed, da den kunne giv en udfordring i forhold til delegering af kompetence og ansvar samt ledelsesretten til en holdleder fra et andet beredskab.

Artiklen er efter publiceringen opdateret med citat fra Beredskabsstyrelsen. 

Annonce