Kommuner har nu godkendt dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen

Byrådene i Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner har på deres møder i december endeligt godkendt dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland. Selskabet bliver således en realitet fra 1. januar 2016. Det nye selskab får adresse i Tinglev i et fagligt fællesskab med Beredskabsstyrelsens tekniske skole.

Beredskabsstyrelsens tekniske skole uddanner – som det eneste sted i hele landet – indsatsledere til beredskaberne, politiet og sundhedsberedskabet. Ved samplaceringen af Brand & Redning Sønderjylland og den tekniske skole skabes der en beredskabsfaglig klynge, og ambitionen er, at det kan være med til at udvikle både den statslige skole og det kommunale beredskab.

Ved dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland bevares de frivillige brandværn, og den kommende organisation tager højde for den unikke driftsform, der eksisterer i Sønderjylland.

”Alt i alt står vi med et rigtigt godt udgangspunkt for et kommende stærkt beredskab, som samlet set bliver mere robust end de enkelte beredskaber tidligere”, vurderer direktøren for det nye sønderjyske beredskab, Jarl Vagn Hansen.

”Det er særligt vigtigt i en tid, hvor beredskaberne er under pres, når storme og kraftigt regnvejr med oversvømmelser til følge er nogle af de hændelser, som kommer oftere og mere kraftigt end tidligere. Samtidig har flygtningesituationen på det seneste også været en stor opgave for beredskabet. Alt i alt kræver det et stærkt ledelsesmæssigt apparat, ligesom det kræver en stærk operativ og forudgående planlægningsmæssig indsats. Alle komponenter, som et samlet Brand & Redning Sønderjylland bedre kan håndtere”, siger Jarl Vagn Hansen.

Det grænsenære samarbejde med de tyske beredskaber fortsætter og udbygges med Brand & Redning Sønderjylland som omdrejningspunkt fra den danske side.

Annonce