Nordsjællands Brandvæsen bliver nu opløst – og reetableret

Brandstationen i Helsingør. Arkivfoto

Processen omkring Helsingør Kommunes udtræden af Nordsjællands Brandvæsen er nu afsluttet. I praksis er det sket ved, at det hidtidige Nordsjællands Brandvæsen er blevet opløst, hvorefter de fire tilbageværende ejerkommuner har etableret et nyt brandvæsen med samme navn. Helsingør Kommune skal i forbindelse med opløsningen betale 2,2 mio. kr. til de øvrige kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen blev etableret den 1. januar 2015 som et fælleskommunalt beredskab for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner. Uenighed om udmøntning af de besparelser, som Nordsjællands Brandvæsen var blevet pålagt, fik imidlertid i november 2015 Helsingør Kommune til at beslutte, at kommunen ville forlade Nordsjællands Brandvæsen og i stedet etablere sit eget beredskab.

Siden da har de fem kommuner arbejdet på en model for at håndtere Helsingør Kommunes udtræden af Nordsjællands Brandvæsen. Kommunerne er nået frem til, at det mest hensigtsmæssige er at opløse Nordsjællands Brandvæsen, hvorefter der dannes et nyt Nordsjællands Brandvæsen med fire ejerkommuner. Den proces er nu blevet godkendt i alle kommunerne, men skal dog endeligt godkendes af Statsforvaltningen.

Formelt bliver Nordsjællands Brandvæsen opløst pr. 31. maj 2016. Der er udarbejdet en særlig refusionsopgørelse, som danner grundlag for en afgørelse af det økonomiske mellemværende mellem de fem kommuner. Her er bundlinjen, at Helsingør Kommune skal betale 2,2 mio. kr. til de øvrige kommuner. Beløbet dækker bl.a. over 1,1 mio. kr., som udgør Helsingørs andel af Nordsjællands Brandvæsen huslejekontrakt på et nyt hovedsæde i Kokkedal – en kontrakt, som løber frem til 2020. Der skal også betales for Helsingørs andel af vagtcentralen, manglende huslejebesparelser, revision, brandkadetordningen, investeringer til brandskolen samt diverse licenser.

Nordsjællands Brandskole i Helsingør, som hidtil har været en del af Nordsjællands Brandvæsen, overgår til Helsingør Kommune.

Annonce