Privatisering af brandteknisk byggesagsbehandling bekymrer beredskabschefer

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland

Med et nyt vækstudspil vil regeringen privatisere byggesagsbehandlingen, så det bliver private virksomheder der skal indestå for, at et byggeri opfylder alle tekniske og juridiske krav, og dermed også brandkrav. Det vækker bekymring hos beredskabschefernes organisation, Danske Beredskaber, som frygter for brandsikkerheden.

Regeringen har fremsat forslag om en række nye byggeregler, der bl.a. vil afskaffe kommunernes tekniske byggesagsbehandling af kompliceret byggeri. I stedet indføres en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri.

Desuden vil regeringen forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der skal tages et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven. Derved reduceres bygherrers og rådgiveres administrative omkostninger.

Frygter problemer for brandsikkerheden

”Hvis vi får en privat løsning i form af den certificeringsordning, som Transport- og Bygningsministeren foreslår sammen med Erhvervs- og Vækstministeren, så kan vi godt frygte problemer for brandsikkerheden”, fortæller Flemming Nygaard-Jørgensen, der er bestyrelsesmedlem hos Danske Beredskaber.

”Sådan en ordning vil for det første ikke sikre en mere ensartet sagsbehandling i forhold til brandkrav, for de akkrediterede virksomheder vil jo ikke videreformidle den viden, de får. De vil opfatte viden om best practice som et forretnings- og konkurrenceparameter, og derfor ikke dele det med andre virksomheder. Det giver derfor ikke mere ensartet sagsbehandling, og det betyder for det andet, at samfundsmæssig vigtig viden ikke bliver delt på samme måde, som vi kender det fra i dag”, siger Flemming Nygaard-Jørgensen.

Beredskabernes kendskab til nye byggerier forringes

Flemming Nygaard-Jørgensen peger også på, at de lokale beredskabers konkrete kendskab til byggerierne vil blive forringet, og dermed bliver en eventuel. indsats sværere at håndtere.

”Brandsikring er ikke et eksakt vidensområde, baseret på standarder og normer, som f.eks. statik. Gode brandtekniske løsninger og dimensioneringer beror på tolkninger af bygningsreglementet, stadig opdateret viden og dynamiske eksempler. Vi har i redningsberedskaberne altid understøttet den lokale byggemyndighed, når der har været tvivl om de brandtekniske løsninger. Hvis området privatiseres, og der ikke længere er den mulighed for os, så frygter jeg at der forsvinder stor viden og erfaring om brandsikring. Og det kan enhver sige sig selv hvad risikoen kan være ved”, siger Flemming Nygaard-Jørgensen.

Flemming Nygaard-Jørgensen ærgrer sig over, at brandsikkerheden efter hans opfattelse kastes ud i et eksperiment, hvor det er meget usikkert, om problemet omkring oplevelsen af uensartet sagsbehandling løses. Han henviser til nylig erfaring med certificeringer.

”Vi har lige oplevet en implementering af en certificeringsordning for en af de mest enkle konstruktioner man kan tænke sig – nemlig et telt – og her er erfaringerne ikke entydigt gode. Det har været dyrt for borgerne, og der bliver rent ud sagt sjusket med brandsikkerheden. Hvis dette eksperiment overhovedet skal lykkes er det derfor vigtigt, at ministeriet i langt højere grad begynder at involvere sagkundskaben hos Danske Beredskaber for at sikre, at der kommer en tilstrækkelig faglighed ind i dette projekt, og ikke mindst for at sikre fortsat sammenhæng mellem det forebyggende regelsæt og det operative beredskab”, lyder det fra Danske Beredskaber.

Bør etablere robust værktøjskasse

Danske Beredskaber pointerer, at hvis der gennemføres en fuldstændig privatisering, vil nogle af de tvivlsomme effekter kunne afbødes, hvis der etableres en robust og dynamisk værktøjskasse, hvor de akkrediterede virksomheder kan hente viden og erfaring, som opsamles af redningsberedskaber. Samtidig foreslår Danske Beredskaber, at der indføres et krav om, at den akkrediterede virksomhed som en del af et byggeprojekt udfærdiger en brandplan, der skal gøres tilgængelig for redningsberedskabet via en sikret webplatform. Dette vil give redningsberedskabet mulighed for at kigge med på, hvad der bygges, hvordan bygningerne indrettes og tænkes sikret, og dermed en større mulighed for at tilpasse ressourcerne i forhold til de risici, der er for området.

”Jeg håber som minimum, at der er forståelse for, at man skal opretholde dialogen med os, der har specialviden på området, og som gerne skulle kunne agere effektivt, hvis noget sker”, siger Flemming Nygaard-Jørgensen.

Danske Beredskaber vil nu forsøge at få en dialog med Transport- og Bygningsministeren forud for lovforslagets behandling, og indsender endvidere et høringssvar i sagen.

Annonce