Problemer med byggeri af ny brandstation giver stor ekstraregning til Faxe Kommune

Der er opstået uforudsete problemer i forbindelse med byggeriet af Faxe Brandvæsens nye station i Haslev, og det udløser nu en stor ekstraregning til Faxe Kommune. Den nye brandstation er under opførelse som følge af, at Faxe Kommune har hjemtaget brandslukningen, der hidtil blev udført af Falck, men det har nu vist sig, at der på grunden er stærkt forurenet jord, som skal bortgraves og behandles. Desuden er jorden under den kommende brandgarage ekstraordinært dårlig, og derfor skal der bores fundamenter ned i en dybde på 4 meter. Den samlede ekstraudgift bliver 2,1 mio. kr., hvoraf brandvæsenet skal betale de 945.000 kr.

Faxe Kommune overtog brandslukningen fra Falck pr. 1. juli 2010, og både i Haslev og Faxe er der nye brandstationer under opførelse. Begge steder sker det i forbindelse med de kommunale materielgårde, hvor brandvæsenet og teknik- og miljøområdet i et vist omfang skal dele faciliteter.

I Haslev er byggeriet af brandstationen imidlertid stødt på problemer. Jorden under det område, hvor der skal bygges brandgarage samt en hal til materielgården, har nemlig vist sig at være blyholdig, ligesom der på grunden har været anvendt affald som opfyldning. Forureningen er klassificeret som kategori 3 og 4, hvilket indebærer, at jorden skal renses og deponeres, og det er særdeles dyrt. I alt skal op mod 4.000 tons jord renses, og det ventes at koste 1,5 mio. kr.

Samtidig er det også konstateret, at det bæredygtige jordbundslag, som man først havde tænkt sig at støbe fundamenterne på, ikke er egnet, da der ligger et dyndlag under det. Det indebærer, at man skal grave dybere end ventet for at opnå bæredygtig grund – fundamenterne skal således bores ca. 4 meter ned i stedet for som ventet 2 meter. Det giver endvidere behov for ekstra armering af fundamentet og for et tykkere betongulv, hvilket vil koste 0,6 mio. kr.

Den samlede ekstraregning på 2,1 mio. kr. skal fordeles mellem brandvæsen og materielgård, og brandvæsenet vil dermed skulle bidrage med 945.000 kr.

Annonce