Regeringen vil nedlægge Redningsrådet

Blandt overraskelserne på Finansministeriets liste over råd, nævn og udvalg, som skal nedlægges, er Redningsrådet. Redningsrådet blev oprettet i 1993 som erstatning for Brandrådet. Rådet rådgiver i et vist omfang indenrigsministeren om beredskabsforhold, men hovedopgaven er at føre tilsyn med kommunale redningsberedskaber gennem de velkendte prøvealarmeringer.

Ifølge Indenrigsministeriet vil der i løbet af foråret 2002 blive foretaget en analyse af, hvordan et bedre tilsyn kan føres med redningsberedskaberne, og i den forbindelse vil det være relevant at nedlægge Redningsrådet.

Annonce