Prøvealarmering viste problemer i Jernløse

I øjeblikket diskutteres den fremtidige udrykningsstruktur for brandvæsenet i Jernløse Kommune. Kommunen, der har fælles beredskab med nabokommunen Tølløse, har to brandstationer, Undløse og Nr. Jernløse. I Undløse har der traditionelt været en sprøjte og en tankvogn, mens der i Jernløse kun har været en tankvogn.

Da tankvognen i Jernløse udgik p.g.a. alder var der ikke økonomi til at købe en ny, og efter en del debat besluttede byrådet at tankvognen fra Undløse skulle flyttes til Jernløse. Imidlertid lader det nu til, at Beredskabsstyrelsen ikke vil godkende denne ordning med en opdeling af slukningstoget. Sagen har derfor igen været til behandling i byrådet, der dog fastholdt den tidligere beslutning – i hvert fald indtil Beredskabsstyrelsen officielt underkender ordningen.

Brandvæsenet ønsker selv at de to køretøjer samles i Undløse, men politikerne vil ikke være med til at fjerne beredskabet fra den nordlige del af kommunen.

Problemerne med den nuværende slukningsordning blev aktualiseret ved en prøvealarmering fra Redningsrådet, hvor udrykningen var for langsom. En medvirkende årsag hertil var, at autosprøjten kom fra Undløse, tankvognen fra Jernløse og slangetenderen fra Tølløse – altså udrykning fra tre forskellige brandstationer.

Jernløse Brandvæsen alarmeres i øvrigt via Falcks vagtcentral i Holbæk, og prøvealarmeringen viste endnu engang, at vagtcentral er alt for langsom til at sende alarmen videre.

Annonce