Nedlæggelse af Redningsrådet stilles i bero

Nedlæggelsen af Redningsrådet, som er et led i regeringens finanslov for 2002, vil nu blive sat i bero indtil et alternativ til rådet er fundet. Efter pres fra Folketinget indvilgede sundheds- og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sidste måned i at sende forslaget om rådets nedlæggelse til høring.

Han har nu modtaget en lang række særdeles kritiske høringssvar fra dem, der til daglig arbejder i redningsberedskabet. Både beredskabscheferne og brandfolkenes faglige organisationer, politiet og Falck udtrykker bekymring for at en nedlæggelse af Redningsrådet vil medføre, at standarden i det danske redningsberedskab falder.

Kritikken får nu ministeren til at bebude et ændringsforslag, så han får bemyndigelse til at nedlægge Redningsrådet, men først når han har fundet ud af, hvad der skal erstatte det. Ministeren står dog fast på at rådet skal nedlægges.

“I Indenrigs- og Sundhedsministeriets igangsatte analyse af redningsberedskabet skal det bl.a. vurderes, hvorledes det fremtidige tilsyn med det kommunale redningsberedskab skal tilrettelægges. Det vil i den forbindelse blive overvejet, om der kan tilvejebringes oplysninger, der mere repræsentativt viser redningsberedskabets afgangs- og udrykningstider. Nedlæggelsen af Redningsrådet vil således først blive gennemført, når der er blevet taget stilling til, hvorledes det fremtidige tilsyn med det kommunale redningsberedskab skal tilrettelægges”, siger indenrigsministeren i et svar til folketingsmedlem Freddie H. Madsen (DF), der havde rejst sagen i Folketinget.

Redningsrådet gennemfører ca. 40 prøvealarmeringer årligt. Antallet af udrykninger fra det kommunale og statslige regionale redningsberedskab udgør ca. 30.000 årligt.

Annonce