Overvejer sammenlægning af de fynske brandvæsener

Om godt en uge skal de fynske borgmestre tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planer om at etablere et fælles brandvæsen, som i givet fald skal dække hele Fyn. Som flere andre steder i landet er det den kommende beredskabsreform, som har fået kommunerne til at overveje, om det vil være en fordel, hvis man kommer reformen i forkøbet ved selv at etablere en ny struktur.

Arbejdet med et fælles beredskab på Fyn blev igangsat i april, hvor de fynske borgmestre besluttede, at Odense Kommune skulle analysere perspektiverne ved et fælles beredskab. Siden da har en arbejdsgruppe kigget på fordele og ulemper ved et samarbejde på beredskabsområdet, og den 18. juni 2013 præsenteres borgmestrene så for et oplæg, hvorefter de skal beslutte, om der er grundlag for at arbejde videre med planerne.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at komme med forslag til principperne for en fynsk beredskabsmodel samt en beslutningsproces og proces for implementering. Desuden skal arbejdsgruppen beregne de potentielle besparelser og komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan påvirke det statslige strukturudvalgs arbejde.

Som potentielle fordele ved et fælles beredskab peger arbejdsgruppen på, at det kan give kommunerne mulighed for selv at finde den rette balance mellem på den ene side stordriftsfordele og på den anden side lokalkendskab. Stordriftsfordelene kan blandt andet opnås ved fælles ledelse og administration, fælles vagtcentral, centralt koordineret indsatsledervagt, fælles udarbejdelse af dimensioneringsplaner og beredskabsplaner samt fælles indsats inden for forebyggelse, indkøb og uddannelse.

Flere andre steder i landet, blandt andet i Trekantsområdet og på Lolland-Falster, har man tilsvarende planer.

Annonce