Nyt Nordsjællands Brandvæsen kan spare over 6 mio. kr.

Brandstationen i Helsingør. Arkivfoto

Allerede fra 1. januar 2015 kan et nyt Nordsjællands Brandvæsen blive en realitet. I dag består det fælleskommunale brandvæsen af Helsingør og Fredensborg kommuner, men yderligere tre kommuner er på vej ind i samarbejdet. Beregninger viser, at kommunerne kan opnå besparelser på 6,3 mio. kr. om året ved at gå sammen. Heraf skal 3 mio. kr. hentes på personaleudgifterne.

Det er kommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal, som er langt fremme med planer om at gå sammen med Helsingør og Fredensborg kommuner i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. I forvejen driver Hørsholm og Rudersdal et fælleskommunalt brandvæsen, der arbejder tæt sammen med Nordsjællands Brandvæsen – blandt andet har de to brandvæsener et fælles dykkerberedskab, ligesom Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager brandslukningen i den sydlige del af Fredensborg Kommune.

En styregruppe med de fem kommuners kommunaldirektører har sammen med de tre beredskabschefer foretaget et omfattende analysearbejde, og det har resulteret i et egentligt beslutningsgrundlag, som skal behandles i de fem kommunalbestyrelser. Hvis politikerne godkender planerne, vil det nye Nordsjællands Brandvæsen allerede blive en realitet fra 1. januar 2015.

Det nye brandvæsen vil få en fælles vagtcentral samt en fælles administration, der placeres på Egevangen 4 i Kokkedal. Men der ventes også at kunne opnås stordriftsfordele på et fælles værksted og på udbredelse af de serviceopgaver, som især Rudersdal Hørsholm Brandvæsen i dag løser for ejerkommunerne. I alt ventes der effektiviseringsgevinster på 6,3 mio. kr. om året, heraf 3 mio. kr. på personaleområdet.

Stillingen som beredskabschef for det nye fælles brandvæsen opslås til besættelse den 1. januar 2015 eller snarest derefter. Ansættelsesudvalget bestående af de fem borgmestre, fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter indstiller forslag om beredskabschef til godkendelse i den nye beredskabskommission.

Annonce