FOA: Vi skal have center-beredskabsstationer og periferi-brandstationer

De kommunale brandvæsner skal professionaliseres. Værnepligten skal delvist aftjenes i de kommunale redningsberedskaber. Hjemmeværnet skal tænkes ind i katastrofeberedskabet. Tre ud af fem beredskabscentre skal lukkes. Og brandstationerne skal opdeles i center-beredskabsstationer og periferi-brandstationer. Sådan lyder anbefalingerne fra FOA.

FOA har udsendt et nyt oplæg, ”Din brandmand – vores tryghed”, som er fagforeningens bidrag til debatten om en ny struktur for det samlede redningsberedskab. I oplægget opfordrer FOA politikerne til at komme på banen nu at skabe klarhed om rammerne for den kommende proces, hvor 87 beredskab skal reduceres til 20 inden 2016.

”Det er fuldstændigt afgørende, at de ansvarlige politikere kommer ind i kampen omgående. Der er behov for en ny struktur, men der mangler løsninger og svar på afgørende spørgsmål”, siger sektorformand Reiner Burgwald fra FOA.

En radikal ændring i beredskabet kræver ny lovgivning, lyder det fra FOA. Derfor skal en ny beredskabslov skitsere fordelingen af ansvar og opgaver. Og så skal Forsvarsministeriet sikre, at der er aftaler på plads om ting som bekæmpelse af kemiulykker og højderedning på tværs af de nye enheder.

En anden anbefaling er at fastholde det kommunalt forankrede ansvar for den risikobaserede dimensionering. Tryghed for borgerne skabes nemlig ifølge FOA bedst så tæt på borgerne som muligt.

Fremtidens redningsberedskab skal bestå af ’center-beredskabsstationer’ og ’periferi-brandstationer’, hvis det står til FOA. Specialfunktioner og særlige kompetencer, administrationen og ansvaret for de forebyggende opgaver skal samles i centre, mens periferi-stationerne sikrer hurtigst mulig respons. Beredskabsstyrelsens køretøjer og materiel, der vedrører lys, luft og vand, skal fordeles til de nye fælleskommunale beredskaber, lyder det i anbefalingerne. De berører også afgangstider, nye rammer for uddannelse af brandfolk og beredskabspersonale og et langt større fokus på forebyggelse.

”Det gælder din og min sikkerhed. Der er behov for en ny struktur, fordi den nuværende afspejler en forældet opfattelse af beredskab. Modsat hvad flere interessenter har forsøgt at give udtryk, kan det her godt lade sig gøre. Men det forudsætter, at der handles og at der handles klogt”, siger Reiner Burgwald.

Annonce