Tidsskriftet Brandvæsen lukker efter 13 år

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland

Til december udkommer den sidste udgave af tidsskiftet Brandvæsen, der i 13 år er blevet udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. I stedet vil beredskabscheferne fremover kommunikere via hjemmeside og sociale medier. Samtidig skifter foreningen udadtil navn til Danske Beredskaber.

Tidsskriftet Brandvæsen udkommer i dag 10 gange om året i et oplag på 2.500 eksemplarer, og i 13 år har Foreningen af Kommunale Beredskabschefer stået som udgiver af tidsskriftet. Før det udkom tidsskriftet under navner Brandværn & Sikring og før det Brandværn, der blev udgivet i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Men fra nytår er det slut med tidsskriftet, som de seneste år har været stærkt tabsgivende.

”Vi vil gerne tage teten og være proaktive i debatterne om udformningen af og udfordringerne for beredskabet i Danmark, men vi holder fast i fagligheden, når vi melder ud. For at kunne gøre det, har vi bl.a. ændret på vores kommunikationsstrategi, hvor vi i langt højere grad vil gøre brug af tidens kommunikationskanaler, og bl.a. derfor skaber en ny hjemmeside, endnu mere aktive sociale medier, og indfører flere nyhedsbreve til medlemmerne. Vi har skønnet, at der er behov for at omdisponere ressourcerne, og derfor udkommer tidsskriftet Brandvæsen for foreløbigt sidste gang med dette års decemberudgave”, fortæller formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Niels Christensen.

Foreningen vil kommunikere under nyt navn

Efter kortvarigt at have heddet Foreningen af Kommunale Brandvæsener har foreningen desuden besluttet at skifte navn igen – i hvert fald udadtil.

”Vi har også vurderet, at vores forenings formelle navn ikke i en bredere sammenhæng er fortællende nok i forhold til dem vi nu er. Derfor har bestyrelsen besluttet, at foreningen tillægger sig et kaldenavn, som vi mener fortæller enklere og mere præcist hvem vi er og hvad vi står for. Derfor vil vi fra nytår udadtil kommunikere under navnet Danske Beredskaber”, siger Niels Christensen.

Strukturreform har sat gang i ændringer

Det er først og fremmest redningsberedskabets strukturreform, som får beredskabscheferne til at ændre væsentligt på foreningens struktur.

”Vores målsætning er, at selv om der er 20 enheder rundt om i landet, så taler vi med én samlet stemme, og vi forsøger at understøtte det budskab, at vi gerne vil skabe mest beredskab for pengene, og skabe tryghed tæt på. Sammen med sekretariatet har bestyrelsen opsat den målsætning, at vi gerne vil være den organisation, som beslutningstagere, meningsdannere og medier søger til, når de skal vide noget om beredskab. Det er en proces, der vil tage tid, men vi tror vi har sat den godt i gang med de tiltag vi har besluttet”, fortæller formanden.

Fysisk har foreningen etableret et nyt sekretariat i København med sekretariatschef og landskontoret for organisationen Brandkadetter i Danmark. På kort sigt udvides sekretariatet med kompetencer inden for kommunikation og økonomisk drift, og det er tanken at foreningens administration skal samles og koordineres herfra.

Det gælder også udviklingen af nye kompetencenetværk, som gerne skal styrke og understøtte alle 20 enheder, ved at sikre ensartethed, erfaringsudveksling og udvikling af fælles ”best practise”, både inden for de traditionelle fagområder som Operativ, Forebyggelse og Myndighed, men også indenfor f.eks. ledelse, kommunikation og organisationsudvikling. Det er tanken at revitaliseringen af fagområdestrukturen træder i stedet for den nuværende kredsstruktur i foreningen.

Gennemfører ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen forventer inden sommerferien at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling for at tilpasse foreningens vedtægter, og for at få taget fælles beslutninger om den fremadrettede kurs for foreningen.

”Men det er bestyrelsens vurdering, at vi på grund af de formelle ændringer fra nytår, også skal gennemføre justeringerne i kommunikation og struktur fra nytår. Det tror vi giver os en synlig organisation, der bliver en førende aktør inden for beredskab i Danmark. En organisation der både reelt og konkret skaber Danske Beredskaber”, siger Niels Christensen.

Annonce