Kommuner i problemer: Vil oprette for mange nye brandvæsener

I disse uger finder flere og flere kommuner sammen i nye beredskabsenheder. Men en række af disse samarbejder skal måske tages op til fornyet overvejelse, for kommunerne ser ud til at være i gang med at oprette 3-4 beredskaber flere end den grænse, som regeringen har fastsat. KL vil derfor have kommunerne til at genoverveje deres samarbejdsplaner.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og regeringen blev det besluttet at reducere de nuværende 87 kommunale beredskaber til 20 fælleskommunale beredskabsenheder. De nye enheder skal være på plads senest den 1. januar 2016.

Det er op til kommunerne selv at finde sammen i de nye beredskabsenheder, men en ny optælling viser, at kommunerne i øjeblikket ser ud til at lande på 23-24 beredskabsenheder, og det er et problem – KL vurderer nemlig, at regeringen vil stå fast på, at der maksimalt må være 20 beredskabsenheder. Derfor har KL nu fastsat måltal for antallet af beredskaber i de enkelte regioner:

  • I Region Nordjylland skal der være tre beredskabsenheder. Her arbejder man i øjeblikket med en model med fire enheder.
  • I Region Midtjylland skal der være fem beredskabsenheder. Her arbejder man i øjeblikket med en model med seks enheder.
  • I Region Syddanmark skal der være fire beredskabsenheder. Det svarer til den model, der arbejdes med i øjeblikket.
  • I Region Sjælland skal der være tre beredskabsenheder. Her arbejder man i øjeblikket med en model med fire enheder.
  • I Region Hovedstaden skal der være tre beredskabsenheder. Her arbejder man i øjeblikket med en model med 4-5 enheder.
  • Bornholm forudsættes at blive en selvstændig enhed.

Formandskabet for KL har nu bedt KL’s lokale kommunekontaktråd om at arbejde frem mod et lavere antal beredskabsenheder i de enkelte regioner.

Annonce