Sydvestjysk Brandvæsen er på vej til at blive en realitet

Mens landets øvrige kommuner enten først lige er begyndt på overvejelserne om sammenlægninger eller har stoppet eksisterende planer om mindre sammenlægninger, så ser det ud til, at kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø vælger at gå videre med planerne om at etablere det fælleskommunale Sydvestjysk Brandvæsen allerede pr. 1. januar 2015.

Drøftelserne om et fælles beredskab mellem Esbjerg, Varde og Fanø startede i begyndelsen af 2014, og siden da har en styregruppe og syv arbejdsgrupper udarbejdet et beslutningsgrundlag til politikerne i de tre kommuner. Planen er så, at sammenlægningen bliver endeligt godkendt i alle tre kommuner i denne måned.

Sydvestjysk Brandvæsen vil få et samlet budget på 40,5 mio. kr., og der etableres en samlet beredskabskommission for de tre kommuner. Desuden får det fælleskommunale selskab, som skal drive brandvæsenet, en bestyrelse. Esbjerg Kommune bidrager med 58,8 % af budgettet, mens Varde bidrager med 34,2 % og Fanø med 7 %. Allerede i 2015 skal der dog spares 1,6 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Alle de nuværende medarbejdere i de tre kommuners beredskab vil blive tilbud at blive virksomhedsoverdraget, og de er allerede blevet varslet om sammenlægningen, således at den kan træde i kraft ved årsskiftet.

Annonce