Skatteministeren: Ny fortolkning af reglerne tillader brandvæsener at tænde juletræer

Efter den seneste tids omtale af at kommunale brandvæsener ikke må anvende afgiftsfritagede brandkøretøjer til at tænde kommunernes juletræer, har SKAT ændret fortolkningen af reglerne på området. Det fortæller skatteminister Holger K. Nielsen, der slår fast, at brandvæsenerne ikke længere skal frygte, at de skal betale registreringsafgift, hvis de bidrager til de lokale juletraditioner. Det gælder dog kun ved tænding af juletræer – julebesøg på et sygehus eller kørsel med julegaver vil muligvis stadig kunne udløse en regning til brandvæsenet.

Efter de gældende regler er køretøjer, der er specialindrettet til udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver – og som udelukkende anvendes ved den type opgaver – fritaget for registreringsafgift og vægtafgift.

”Reglerne om afgiftsfritagelse for brandbiler kan spores tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Formålet er på den ene side at understøtte samfundets interesse i bekæmpelse af brande, og på den anden side at undgå unfair konkurrence over for andre virksomheders tilsvarende køretøjer”, fortæller skatteminister Holger K. Nielsen.

Men nu bliver fortolkningen af reglerne ændret, oplyser skatteministeren. ”Den offentlige omtale af problemstillingen har givet anledning til generelt at se på fortolkningen af reglerne om afgift af brandbiler. Når reglerne ses i lyset af, at brandbiler har været fritaget for afgift i omkring 100 år, og at brandvæsnets biler over hele landet i en meget lang årrække har været anvendt til at tænde juletræer, er det vurderingen, at brandbiler kan anvendes til at tænde juletræer, uden at det udløser registreringsafgift”, siger Holger K. Nielsen, der tilføjer, at der ifølge SKAT faktisk ikke har været et eneste tilfælde, hvor et brandvæsen er blevet pålagt at betale registreringsafgift af et brandkøretøj, fordi det har været anvendt til at tænde et juletræ.

Skatteministeren understreger, at den ændrede fortolkning kun vedrører den konkrete situation, hvor der tændes et juletræ. Ministeren vil således ikke forholde sig til, om brandvæsenerne fortsat kan risikere en regning fra SKAT, hvis brandkøretøjerne anvendes til andre typer opgaver, der ikke kan karakteriseres som brand- eller redningsopgaver – f.eks. julebesøg hos børn på et sygehus eller uddeling af julegaver.

Annonce