Nye ambulanceregler vedtaget af et enigt Folketing

Samtlige politiske partier står bag nye regler for de ambulancer, som ikke indgår i regionernes beredskab, men som hyres af arrangører af f.eks. sportsarrangementer og koncerter. Reglerne, der torsdag blev vedtaget af et enigt Folketing, indebærer blandt andet, at et køretøj kun må betegnes som en ambulance, hvis både mandskab og udstyr opfylder de samme krav, som stilles til regionernes ambulancer.

Det var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V), som før jul fremsatte et nyt lovforslag, som indebærer, at der fremover vil gælde samme regler for ambulancers bemanding og udstyr – uanset om ambulancerne indgår i det officielle beredskab i regionerne eller anvendes ved f.eks. sportsstævner. Samtidig skal ”ambulance” gøres til en beskyttet betegnelse, som kun må anvendes, hvis mandskab og køretøj lever op til kravene.

Torsdag blev lovforslaget så vedtaget af et enigt Folketing uden debat. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2016, men i første omgang har sundheds- og ældreministeren alene fået hjemmel til at fastsætte de konkrete og mere detaljerede regler administrativt, hvilket vil ske gennem udstedelsen af en ny udgave af den såkaldte præhospitalbekendtgørelse.

Annonce