Præhospital

Bonus fra BIOS har endnu ikke givet nye reddere

For nogle uger siden lancerede BIOS et nyt rekrutteringstiltag, hvor ambulancereddere tilbydes et særligt sign-on-fee på 50.000 kr., hvis de skriver kontrakt med BIOS. Men indtil videre har den nye bonus ikke haft nogen effekt, for ingen reddere har benyttet sig af ordningen. I øjeblikket har BIOS ikke en nettotilgang af reddere, da tilgang og adgang stort set opvejer hinanden.

Brandvæsen

Ny app til varsling ved større ulykker er populær

Onsdag lancerede Beredskabsstyrelsen, Vejdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut og Rigspolitiet en ny app, som fremover skal anvendes til at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, udvalgte varsler om farligt vejr samt særmeldinger om akutte og længerevarende motorvejs- og brospærringer. Og den nye app er populær: Torsdag var app’en den mest downloadede af de gratis apps i Apple App Store.

Præhospital

Region vil satse på flere frivillige førstehjælpere

De kommende to år vil Region Midtjylland oprette fem nye ordninger med lokale og frivillige førstehjælpere. Dermed vil regionen nå op på at have i alt 30 førstehjælpsordninger. En forudsætning for oprettelse af de nye ordninger er dog, at regionen får del i Sundheds- og Ældreministeriets nye pulje til styrkelse af den præhospitale indsats.

Præhospital

Nu er der hjertestartere i alle S-tog

De storkøbenhavnske S-tog benyttes hver dag af 350.000 passagerer, og nu har både DSB-medarbejdere og medpassagerer fået bedre mulighed for at hjælpe ved hjertestop. Der er nemlig blevet opsat 135 hjertestartere i S-togene. Senere skal der også opsættes hjertestartere i alle andre DSB-tog og på 65 stationer.

Brandvæsen

Nyt beredskab vil udvide med 1-minutsudrykning i Silkeborg

Fremover skal der være 1-minutsberedskab på brandstationen i Silkeborg, således at der både fra Silkeborg og Viborg hurtig kan rykkes ud med det specialmateriel, som dækker alle 10 brandstationer i det nye Midtjysk Brand & Redning. Det foreslås i et udkast til risikobaseret dimensionering for Viborg og Silkeborg kommuners fælles beredskab.

Brandvæsen

Sociale medier kan redde liv ved katastrofer

Twitter, Facebook og andre sociale medier giver helt nye muligheder for at informere og reagere, når katastrofen rammer. I et nyt ph.d.-projekt undersøges det, hvordan data fra sociale medier kan udnyttes til at effektivisere hjælpearbejdet under katastrofer. Udfordringen er at finde de relevante oplysninger i de enorme mængder opdateringer, der flyder ud på de sociale medier i kølvandet på en krisesituation.

Brandvæsen

Falck skal drive brandberedskabet i norsk lufthavn

De næste to år skal Falck stå for brand- og redningstjenesten i Bodø Lufthavn, der ligger i den nordlige del af Norge. Bodø Lufthavn er den største lufthavn i den norske provins Nordland og har både militær og civil flytrafik. Det har tidligere været forsvaret i Norge, der har haft ansvaret for den daglige drift, men fra august overtager den statslige virksomhed Avinor ansvaret.

Brandvæsen

Regeringen vil lempe brandkrav

Da den daværende regeringen i 2014 indgik en vækstaftale, omfattede aftalen et punkt om, at brandkravene for højlagre og frosthøjlagre i større grad skulle bringes i overensstemmelse med brandkravene i vore nabolande. Nu er der så nye og lempede regler på vej, og de ventes at træde i kraft den 1. juli 2016.

Google Maps
Brandvæsen

Ebeltoft-brandfolk fastholder opsigelser

Et dialogmøde med borgmester og beredskabsdirektør har ikke fået ni deltidsbrandfolk fra Ebeltoft til at skifte mening: De har besluttet at fastholde deres opsigelser, og det indebærer, at der fra 1. april 2016 kun vil være fem deltidsbrandfolk i Ebeltoft. Beredskabet vil søge at løse bemandingsproblemerne ved at trække på assistance fra nabostationerne.

Præhospital

BIOS-direktørs kone skaffede oplysninger fra politiker

Da debatten om BIOS’s overtagelse af ambulancekørslen i Region Syddanmark var på sit højeste i august, kom det frem, at en af BIOS’ største kritikere, folketingsmedlem Karsten Hønge, havde modtaget 10.000 kr. fra Falck-reddernes brancheklub, Reddernes Landsklub, som støtte til valgkampen. Nu viser det sig, at det var BIOS-direktørens kone, som under foregivende af at foretage en videnskabelig undersøgelse fik skaffet oplysningerne om støtten.