To nye rednings- og miljøvogne til Beredskab & Sikkerhed

I denne uge indviede Beredskab & Sikkerhed de første to i en række af nye køretøjer, som i de kommende år vil blive leveret til det fælleskommunale beredskab. Det er brandstationerne i Hornslet og Grenå, som har fået nye kombi-køretøjer, der både kan fungere som redningsvogne og indgå i miljø- og kemikalieberedskabet.

De nye køretøjer til Hornslet og Grenå er beregnet til færdselsuheld med fastklemte, lastbil- og busulykker, ulykker med letbanen og større miljø- og kemikalieuheld. Alle brandstationer i Beredskab & Sikkerhed har udstyr til frigørelse ved almindelige færdselsuheld, men ved uheld med tunge køretøjer (lastbil/bus) afsendes redningsvogne fra enten Grenå, Hornslet eller Randers.

Køretøjerne er opbygget på Mercedes-Benz Atego 918F-chassiser. De er bl.a. udstyret med frontspil (5,4 T), der kan anvendes til kæderedning ved frigørelse, samt jordingssæt til letbanens køreledninger og løftepuder til frigørelse af cyklister under tunge køretøjer. Desuden medbringes frigørelsesværktøj til lastbiler og busser, kemikalie-indsatsdragter og rensetelt, pumpeudstyr, opsamlingskar og udstyr til brøndredning. Køretøjerne indrettes med materiel på specialbyggede vogne, som brandfolkene hurtigt kan køre ud på skadestedet og anvende alt efter opgavens art og omfang.

Brandfolkene i Hornslet og Grenå har bidraget til opbygningen af de specialbyggede vogne, der er indrettet til udstyret.

”Faktisk har brandmændene været med i indkøbsprocessen fra først færd”, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. ”Først på året indhentede vi tilbud fra fire forskellige forhandlere, og brandmændene var sammen med vores logistikchef på rundtur for at afprøve køretøjernes egenskaber. Valget faldt på Mercedes, og vi har haft et fantastisk godt samarbejde på den front”, siger Kasper Sønderdahl og fortsætter: ”Både vores leverandører og især vores brandmænd har gjort en kæmpe indsats for at få disse køretøjer klar til drift. Der er lagt mange, mange timers arbejde i at få alt til at fungere ned i mindste detalje”.

De kommende to år investerer Beredskab & Sikkerhed over 8 mio. kr. i nye køretøjer til brandstationerne i Randers, Favrskov og på Djursland.

Annonce