Tyske og danske brandvæsener udbygger samarbejdet

Fremover er det både tyske og det danske brandvæsener, der slukker ilden, uanset på hvilken siden af grænsen, det brænder. En ny samarbejdsaftale på tværs af grænsen sikrer, at branden bliver slukket af det brandvæsen, der er nærmest eller har det rette udstyr. Fokus skal nemlig være på opgaven og ikke geografien.

Selv om der tidligere er indgået aftaler om samarbejde på et mere overordnet niveau, så udgør landegrænsen en barriere for et nært og lokalt samarbejde, men det skal en ny INTERREG-samarbejdsaftale råde bod på.

Projektet “Beredskab uden Grænser” er et samarbejde mellem Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner på den danske side og kredsene Slesvig-Flensborg og Nordfriesland samt Stadt Flensburg på den tyske side. Formålet er at fokusere på det lokale, borgernære område, så grænseregionens indbyggere kan få hjælp fra brandvæsenernes ressourcer på begge sider af grænsen – alt efter, hvad der er hurtigst, og hvem der har det mest velegnede udstyr.

”På den måde er det ikke længere geografien, men opgaven, der bestemmer, hvem der rykker ud”, fortæller projektmedarbejder Peter Staunstrup.

Projektet har indledningsvis fokuseret på de grundlæggende, konkrete betingelser for et godt beredskabsmæssigt samarbejde på tværs af grænsen: Fælles øvelser og seminarer, ordbøger med fagudtryk og sikker og direkte radiokommunikation mellem de tyske og danske brandværn

Det har ført videre til, at partnerne nu indgår en formel samarbejdsaftale på beredskabsområdet, så det gode og nyttige samarbejde for det lokale, borgernære beredskab også fastholdes, når projektet udløber i efteråret 2014. Den formelle samarbejdsaftale underskrives af de ansvarlige politikere – borgmestrene i de danske kommuner, landrat i de tyske kredse og overborgmesteren i Flensborg – på fredag.

Annonce