Afklaring om grænseoverskridende beredskabssamarbejde forsinkes

Der kommer til at gå noget tid, inden det bliver afklaret, om beredskabsloven skal ændres, så den også regulerer de lokale brandvæseners gensidigt operative samarbejde på tværs af landegrænserne. Arbejdet blev igangsat efter en sag, hvor beredskabet i Tønder blev kritiseret for at have tilkaldt hjælp fra Tyskland, og det var oprindeligt forventningen, at der ville komme en afklaring i 1. kvartal.

Sidste år igangsatte Forsvarsministeriet et bredt funderet arbejde, som skulle vurdere, hvorvidt der var behov for en regulering af det operative samarbejde på tværs af landegrænserne. Dengang var forventningen, at arbejdet kunne afsluttes i 1. kvartal af 2015.

Arbejdet har haft deltagelse af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, KL, Beredskabsforbundet og Danske Regioner, hvor sidstnævnte har fulgt arbejdet på sidelinjen. Denne arbejdsgruppe har medio marts udarbejdet et konsolideret udkast til en redegørelse.

Forsvarsminister Nicolai Wammen oplyser imidlertid, at der i forbindelse med afslutningen af arbejdsgruppens arbejde er der fremkommet nogle bemærkninger, som kræver nærmere afklaring. ”Det har således ikke været muligt at afslutte arbejdet i første kvartal af 2015”, oplyser ministeren – der dog forventer, at det endelige resultat af arbejdsgruppens arbejde foreligger inden sommerferien.

Annonce