Udfordret Falck-koncern får tilført 1 mia. kr. fra ejerne

Arkivfoto

Trods problemer med indtjeningen i Falck tror ejerne stadig på, at der er et stort potentiale i redningskoncernen. Det er baggrunden for, at Falcks aktionærer på en netop afholdt generalforsamling har besluttet at forhøje selskabets aktiekapital ved konvertering af lån og kontant indskud for samlet 1 mia. kr.

På generalforsamlingen har Falcks aktionærer desuden givet bestyrelsen mandat til yderligere kapitaltilførsel i det omfang, der bliver behov for det. Kapitalforhøjelsen sker for at reducere rentebyrden i Falck og for at styrke selskabets kapitalgrundlag.

”Falck har gennem de seneste år været udfordret på indtjeningssiden, og samtidig ser Falcks aktionærer og bestyrelse et stort potentiale i selskabet. Bestyrelsen ønsker at sikre, at Falck har det fornødne kapitalgrundlag til at udnytte dette potentiale”, siger Falcks bestyrelsesformand, Peter Schütze.

Med kapitalforhøjelsen sikres det også, at Falcks nytiltrådte koncernchef, Jakob Riis, får finansiel arbejdsro.

Annonce