Udrykninger med dyreambulancer slår rekord

Arkivfoto

I år bliver der slået rekord i forhold til antallet af udrykninger til dyr i nød. Vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse har godt nok fået færre opkald end i 2021, men der har været en stigning i antallet af opgaver, som sendes videre til dyreambulancer, Dyrenes Beskyttelses frivillige kredsformænd, skytter og schweisshundeførere.

2022 er det første år, hvor flere end 30.000 henvendelser til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på telefon 1812 er sendt videre til dyreambulancer, frivillige kredsformænd, skytter og schweisshundeførere.

”Det har været det travleste år for vores beredskab nogensinde. Derfor er vi også særligt stolte af den indsats, der er gjort for nødlidende, forsømte eller ildestedte dyr i hele landet – særligt set i lyset af, at størstedelen af vores beredskab er frivillige”, siger Yvonne Johansen, der er dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Den øgede aktivitet hos beredskabet sker på trods af, at Dyrenes Beskyttelses vagtcentral oplevede færre henvendelser end i 2021. En foreløbig opgørelse viser, at vagtcentralen behandlede 81.547 enkeltstående sager om nødlidende dyr i år – hvilket er 2 pct. færre end i 2021. Alligevel trak vagtcentralen 8 pct. mere på beredskabet end året før. Tælles sager med, hvor Falck eller henvender selv hjalp med at få det nødlidende dyr til dyrlæge eller internat, lyder estimatet på 42.000 udrykninger i 2022.

Danskerne opdager flere dyr i nød

Forklaringen på de flere udrykninger skal først og fremmest findes i den stigende aktivitet efter genåbningen af samfundet, mener Dyrenes Beskyttelse.

”Vores oplevelse er, at danskerne er blevet mere opmærksomme og bedre til at vurdere, når et dyr trænger til hjælp. Samtidig med at vi er mere på vejene og besøger hinanden oftere end under nedlukningerne og restriktionerne”, siger Yvonne Johansen.

Til gengæld modtog vagtcentralen færre henvendelser hen over sommermånederne i år, da flere danskere tog på sommerferie udenlands. Det betød, at færre stødte ind i dyreunger i naturen end det foregående år. Der var ca. 10 pct. færre sager om vilde dyr end året før, og derfor fyldte telefonisk rådgivning også mindre i år.

Dyrenes Beskyttelse har styrket organisationens eget beredskab og skaffet flere dyrevenner til at rykke ud og hjælpe nødlidende dyr. Særligt antallet af frivillige skytter i beredskabet er vokset stødt siden 2020, så der i dag er 106 skytter på landsplan. De rykker ud til aflivning af nødlidende påkørte dyr, der formodentlig ikke kan reddes. Det har forbedret responstiden betydeligt – og giver dermed dyrene en hurtig hjælp.

Frem til december måned havde skytterne løst over 2.600 sager med påkørsler – en stigning på mere end 1.000 sager i forhold til 2021. Tre ud af fire af sagerne drejede sig om påkørt hjortevildt, og resten af sagerne har overvejende været påkørsler af ræv, grævling og hare.

Annonce