Styrelse: Brandvæsenerne skal ikke betale for dyrlæger

Arkivfoto

Hvis brandvæsenet udfører dyreredning i forbindelse med brandslukning, så er opgaven utvivlsomt omfattet af beredskabsloven. Men det er mere tvivlsomt, om andre former for dyreredning er omfattet. Det skriver Beredskabsstyrelsen i en udtalelse om en konkret sag, hvor et brandvæsen rykkede ud til en hest, der sad fast med begge bagben i en brønd. Styrelsen slår fast, at brandvæsenet ikke skal betale for dyrlæge til hesten.

Det var et brandvæsen, der havde bedt Beredskabsstyrelsen om at tage stilling til en konkret indsats, hvor man sidste år rykkede ud til en hest, der i forbindelse med et fald sad fast med begge bagben i en brønd.

På baggrund af indsatsen ønskede brandvæsenet at få afklaret, om det var brandvæsenet, der skulle betale for den dyrlæge, der blev rekvireret, samt for en efterfølgende transport til dyrehospitalet.

Loven omfatter næppe alle dyreredninger

Det følger af beredskabslovens § 12, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

”Efter Beredskabsstyrelsens opfattelse er dyreredning i forbindelse med brandslukning, f.eks. redning af besætninger på gårde, der brænder, omfattet af § 12, stk. 1, 1. pkt.”, skriver Beredskabsstyrelsen i svaret til brandvæsenet. Men styrelsen tilføjer, at det efter styrelsens opfattelse ”er mere tvivlsomt, om redning af dyr i andre situationer, hvor dyr ikke kan klare sig selv, er omfattet af § 12, stk. 1, 1. pkt., f.eks. heste eller får, som har forvildet sig ud på steder, hvor de ikke selv kan komme fri”.

”I sådanne situationer er det ikke kun redningsberedskabet, der har den viden, de kompetencer, det materiel m.v., der er nødvendig for at løse opgaven. Det bemærkes i den forbindelse, at der er mulighed for at tegne abonnement hos private redningsselskaber til at varetage sådanne opgaver”, skriver Beredskabsstyrelsen, der konkluderer, at det er tvivlsomt, om den konkrete opgave var omfattet af beredskabsloven. ”Det er dog under alle omstændigheder Beredskabsstyrelsens opfattelse, at ingen af de anførte udgifter påhviler redningsberedskabet efter beredskabslovens § 12, stk. 1, 1. pkt.”, skriver styrelsen, der således ikke mener, at brandvæsenet skal betale for hverken dyrlæge eller transport til dyrehospitalet.

Beredskabsstyrelsen understreger, at den endelige fortolkning af bestemmelsen hører under domstolene.

Annonce