Ulovlige krav til afgangstider i brandslukningsaftaler

De brandslukningsaftaler, som Aabenraa Kommune har indgået med de frivillige brandværn for perioden 2012-2015, er ulovlige. Det har Beredskabsstyrelsen konstateret i forbindelse med behandlingen af Aabenraa Kommunes nye dimensioneringsplan. Problemet er, at aftalerne opererer med differentieret afgangstider, hvor kommunen kun kræver, at 1. køretøj afgår inden for lovkravet på 5 minutter. De næste køretøjer skal først afgå efter henholdsvis 6 og 7 minutter, og det er ulovligt, fastslår Beredskabsstyrelsen.

Den risikobaserede dimensionering for beredskabet i Aabenraa Kommune har været indsendt til Beredskabsstyrelsen, og styrelsens kommentarer er usædvanligt kritiske, selv om hovedkonklusionen er, at dimensioneringsplanen lever op til lovkravene.

Beredskabsstyrelsen har konstateret, at de brandslukningsaftaler, som Aabenraa Kommune har indgået med de lokale brandværn, er i strid med lovgivningens krav om, at brandudrykningen skal afgå senest efter 5 minutter. I aftalerne stiller Aabenraa Kommune kun krav om, at 1. slukningskøretøj skal afgå inden for de 5 minutter, mens brandværnenes 2. køretøj først skal afgå efter 6 minutter og 3. køretøj først efter 7 minutter. Det har fået Beredskabsstyrelsen til at kræve, at Aabenraa Kommune laver tillægsaftaler med brandværnene, hvor kravene til afgangstider bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav – og det vil Aabenraa Brand & Redning så gøre. Tillægsaftalerne skal være på plads, inden kommunalbestyrelsen behandler dimensioneringsplanen, lyder kravet fra Beredskabsstyrelsen.

Også på et andet område er der en usædvanligt hård kritik fra Beredskabsstyrelsen. Det fremgår således af dimensioneringsplanen, at den maksimale responstid under normale vejr- og trafikforhold ikke må overstige 15 minutter. Responstiden kan dog i yderområderne være på mellem 20 og 25 minutter. Responstiden på maksimalt 15 minutter skal overholdes ved 98 % af udrykningerne i by- og industriområder. ”Beredskabsstyrelsen finder ikke, at responstider på op til 15 minutter til tættere bebyggede områder er forsvarligt. Det skal på den baggrund og i lyset af, at Aabenraa Kommune råder over 13 brandstationer, anbefales, at der indarbejdes en ny målsætning for udrykninger til tættere bebyggede områder på maksimalt 10 minutter”, skriver Beredskabsstyrelsen.

Umiddelbart vil Aabenraa Kommune dog ikke ændre målsætningen, da kommunen henviser til, at den gennemsnitlige responstid i kommunen er på godt 10 minutter. ”Så i praksis opnås væsentlig bedre responstid end målsætningen har været. Historisk set (under den gamle bekendtgørelse), har alene Aabenraa bycentrum været betegnet som tættere bebyggelse. Her er det realiserede serviceniveau under 10 minutter. I forbindelse med næste revision vil dette blive indarbejdet”, skriver Aabenraa Brand & Redning i en kommentar.

Annonce