Tørken får de danske myndigheder til at aktivere national operativ stab

Det er en ny situation i Danmark med så lang tids tørke kombineret med hedebølge. Derfor har Rigspolitiet nu aktiveret NOST – National Operativ Stab. Desuden har beredskabsmyndighederne lavet en fælles udmelding om, hvor borgerne kan finde svar på deres spørgsmål om afbrændingsforbud, badevandskvalitet og forebyggelse af dehydrering.

DMI oplyser, at den hedebølge, som har ramt Danmark, ser ud til at fortsætte de kommende uger. Myndighederne følger den ekstraordinære vejrsituation tæt og er nu klar med en række råd og anvisninger til, hvordan man skal forholde sig i varmen.

”Det er en ny situation i Danmark med så lang tids tørke kombineret med hedebølge. Derfor har vi valgt at samle myndighederne og aktivere NOST, National Operativ Stab”, fortæller Per Jensen, som er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og stabschef i NOST.

”De danske myndigheder har fået mange henvendelser fra borgere, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig og hvilke regler, der gælder i de ekstraordinære vejrforhold. Derfor har vi sammen lavet en fælles udmelding, hvor borgerne kan finde svar på deres spørgsmål”, siger Per Jensen.

Her kan du finde oplysninger og svar på spørgsmål
  • Oversigt over afbrændingsforbud i de danske kommuner: www.brs.dk (Beredskabsstyrelsen)
  • Gode råd til at undgå hedeslag og dehydrering: www.sst.dk (Sundhedsstyrelsen)
  • Varme- og tørkesituationen udenfor Danmarks grænser: www.um.dk (Udenrigsministeriet), eller på appen ”Rejseklar” samt på Facebooksiden Udenrigsministeriets borgerservice.
  • Udvikling i det danske vejr – lokalt og på landsplan: dmi.dk (DMI). På www.meteoalarm.eu kan man se, om der er risiko for naturbrande i andre lande.
  • Informationer om badevandskvalitet: mst.dk (Miljøstyrelsen) – spørgsmål vedrørende drikkevand bedes rettet til det lokale vandselskab, evt. kommunen.
  • Råd til og regler for at undgå brand på naturoplevelser: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/pas-paa-ilden-i-naturen/  (Naturstyrelsen)

Annonce