Ulykke med tankvogn udløste bøde på 500 kr.

Retten i Næstved valgte torsdag at lægge brandmand Peter Brinch Finnedals forklaring til grund, da der faldt dom i den meget omtalte sag om en ulykke med en tankvogn fra Sorø Brandvæsen. Tankvognen forulykkede i 2006 under udrykning, og politiet valgte at rejse tiltale mod føreren, Peter Brinch Finnedal, for blandt andet at have udvist manglende agtpågivenhed. Han blev imidlertid kun dømt for at have kørt uden sikkerhedssele, hvilket udløste en bøde på 500 kr.

Ulykken skete den 8. maj 2006, hvor tankvognen under udrykning var på vej til en skovbrand. På Holbækvej i udkanten af Sorø gik det imidlertid galt: Peter Brinch Finnedal mistede herredømmet, tankvognen rejste sig på to hjul, væltede om på siden og kurede ca. 60 meter hen ad vejen.

Ifølge anklagemyndigheden skyldtes ulykken, at Peter Brinch Finnedal udviste manglende hensynsfuldhed, manglende agtpågivenhed og undlod at tilpasse hastigheden til forholdene. Peter Brinch Finnedal har imidlertid under hele sagen fastholdt, at ulykken skyldtes tekniske problemer, formentlig en punktering, og den forklaring valgte retten altså at lægge til grund. Derfor blev Peter Brinch Finnedal alene dømt for at have kørt uden sikkerhedssele, og det udløste en bøde på 500 kr.

Annonce