Unik beredskabsmodel på vej i Horsens og Hedensted

Et af de sidste udestående beredskabsfællesskaber ser nu ud til at have fundet sin form. Selv om Horsens og Hedensted kommuner er blevet inviteret med i andre samarbejder, så vil de to kommuner danne et fælles beredskab. Og det bliver med en unik model, hvor selve beredskabet blive meget lille, hvorefter brandslukningen skal i udbud – og bl.a. Horsens Kommune selv vil kunne byde.

Samarbejdet mellem Horsens og Hedensted kommuner har længe fremstået som den mest sandsynlige løsning, selv om der dermed bliver tale om et af landets mindste beredskabsfællesskaber. Undervejs er de to kommuner blandt andet blevet inviteret med i det kommende Østjyllands Brandvæsen, som omfatter Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner. Imidlertid har Horsens og Hedensted kommuner valgt at fastholde deres oprindelige planer.

Der bliver tale om en unik beredskabsmodel, som de to kommuner selv kalder HH-modellen.

Baggrunden for modellen er, at Hedensted Kommune i dag har udliciteret al brandslukning til Vejle Brandvæsen, og det er kommunen meget tilfreds med – blandt andet fordi man uden en selvstændig driftsorganisation har en stor budgetsikkerhed.

Omvendt har Horsens Kommune en stor driftsorganisation, hvor brandslukningen er en af mange aktiviteter i Horsens Service og Beredskab, der også tager sig af autoværksted, genbrugsplads, vejvedligeholdelse, grønne områder, handicapkørsel m.v. Dermed er brandslukningen reelt en sideaktivitet. Endelig har Falck kontrakt på brandslukning i den nordvestlige del af Horsens Kommune, således at slukningsopgaven i det nye beredskabsfællesskab er fordelt på tre forskellige operatører.

Al brandslukning i udbud

De to kommuner er blevet enige om, at det nye beredskab skal være en meget lille organisationer, der hverken får brandstationer, brandkøretøjer eller brandfolk. I stedet skal beredskabet, der kun får omkring fem medarbejdere, alene tage sig af planlægning og myndighedsopgaver samt være bestiller af de operative opgaver. Brandslukningen skal således i udbud, hvor både Vejle Brandvæsen, Horsens Service og Beredskab samt Falck er mulige bydere.

De mange serviceopgaver, som Horsens Service og Beredskab i dag løser, vil således ikke komme til at høre under det fælles beredskab, og hvis Horsens Service og Beredskab ved et udbud vinder brandslukningsopgaven, vil det altså være som leverandør til det fælles beredskab. Kommunerne understreger, at det vil være op til de kommende leverandører af brandslukningen at sikre udnyttelse af brandmandskabets arbejdstid og derved eventuelt skaffe sideaktiviteter. Beredskabet selv får ingen af de sideaktiviteter, som er på tegnebrættet i mange af de andre beredskabsfællesskaber.

Hvis det nye beredskabssamarbejde godkendes af kommunalpolitikerne, skal et fælles selskab – der forventes organiseret som et I/S – etableres i efteråret 2015, så det er operativt fra 1. januar 2016. Den vigtigste opgave for det nye selskab bliver at udarbejde en fælles risikobaserede dimensionering på tværs af kommunegrænserne, hvorefter brandslukningen i løbet af 2016 skal sendes i udbud, formentlig i tre-fire geografiske områder.

Annonce