Kommune tjener 16 mio. kr. om året på at køre ambulancer for region

16 mio. kr. om året. Så stort et overskud får Københavns Kommune hvert år på at udføre ambulancekørsel og sygetransport for Region Hovedstaden, viser nye tal. Dermed kommer der et stort hul i kommunekassen, når en ny ambulancekontrakt træder i kraft næste år, for her har Københavns Kommune i stedet fastsat prisen til det reelle udgiftsniveau.

Københavns Brandvæsen har kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel og liggende sygetransport, og som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, giver disse kontrakter et stort overskud – som i dag er med til at finansiere brandslukningen i Københavns Kommune.

En ny opgørelse, der er udarbejdet i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab, viser nu for første gang størrelsen af overskuddet: I det senest afsluttede regnskabsår, 2014, fik Københavns Brandvæsen et overskud på ikke mindre end 16,2 mio. kr. på ambulancekørsel og sygetransport. Opgørelsen viser også, at overskuddet fra regionen er anvendt til at finansiere brandberedskabet og myndighedsopgaver i Københavns Kommune.

Ny kontrakt giver finansieringsproblem

I februar 2016 træder en ny ambulancekontrakt med regionen i kraft, mens Københavns Brandvæsen i den eneste udbudsrunde ikke genvandt den liggende sygetransport. I ambulancekontrakten er betalingen ifølge den nye opgørelse genberegnet, så den svarer til de faktiske omkostninger. Det betyder imidlertid, at der er opstået et finansieringsproblem i Københavns Brandvæsen.

I 2014 kostede Københavns Brandvæsen netto 245 mio. kr., og det beløb ville som udgangspunkt udgøre Københavns Kommunes fremtidige bidrag til Hovedstadens Beredskab, der overtager beredskabsopgaverne pr. 1. januar 2016.

Men i stedet skal kommunen betale 258 mio. kr. om året. Det dækker over, at budgettet er øget med de 16,2 mio. kr. samt yderligere 3,7 mio. kr. til genanskaffelse af materiel, fordi der i 2014 ikke var afsat midler til genanskaffelse svarende til det reelle behov. Herfra trækkes 4,2 mio. kr., som er Københavns Kommunes andel af den forventede effektiviseringsgevinst i 2016.

Udsigt til større effektiviseringsgevinster

Herudover foretages der nogle tekniske ændringer af budgettet, som i sidste ende ikke får udgiftsmæssig effekt for kommunen. Det drejer sig bl.a. om, at betalingen til Hovedstadens Beredskab hæves som følge af, at kommunen skal indbetale pensionsbidrag for de tjenestemænd, som overføres til beredskabet, svarende til 25,3 mio. kr. Beløbet vil blive modsvaret af en tilsvarende betaling fra det nye beredskab til kommunen til finansiering af den fremtidige pensionsudgift, når tjenestemændene går på pension.

På lidt længere sigt kan økonomien imidlertid komme i balance for Københavns Kommune. Der stilles nemlig store effektiviseringskrav til Hovedstadens Beredskab, og det indebærer, at Københavns Kommunes betaling ventes reduceret med yderligere 17 mio. kr., som er kommunens andel af den effektivisering, som skal ske. Samtidig sker der dog en reduktion af bloktilskuddet til kommunen, da besparelserne er pålagt af staten.

Annonce