Vagtcentral skal nu disponere 40 pct. af de danske brandudrykninger

Foto: Hovedstadens Beredskab.

Fra årsskiftet dækker Hovedstadens Beredskabs vagtcentral i Valby seks beredskaber og hele 1,7 mio. indbyggere. Det gør vagtcentralen til den suverænt største i Danmark, og mere end 40 pct. af de danske brandudrykninger vil blive disponeret på vagtcentralen. Dækningsområdet går fra Gilleleje i nord til Stevns i syd, og fra Øresund i øst til Isefjorden i vest.

Som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, er det fremover Hovedstadens Beredskabs vagtcentral, der skal fungere som vagtcentral for hele Frederiksborg Brand & Redning. Ændringen er blevet besluttet i forbindelse med Frederiksborg Brand & Rednings hjemtagning af brandslukningen fra Falck. Tidligere var det beredskabet selv og Falck, der varetog vagtcentralfunktionen.

Den nye aftale medfører, at vagtcentralen i Valby både ud fra dækningsområde og antal indbyggere vil være den største i Danmark. Vagtcentralen betjener således Hovedstadens Beredskab selv, Østsjællands Beredskab, Beredskab Øst, Helsingør Kommunes Beredskab, Frederiksborg Brand & Redning og Tårnby Brandvæsen.

Dermed er der tale om et dækningsområde, der går fra Gilleleje i nord til Stevns i syd og fra Øresund i øst til Isefjorden i vest – og med over 1,7 mio. indbyggere. Vagtcentralen vil dermed disponere og afsende over 40 pct. af de samlede udrykninger, som de kommunale beredskaber i Danmark udfører om året.

Formand glæder sig over samarbejdet

”Jeg er glad for dette tætte samarbejde på beredskabsområdet. Samarbejdet er alfa og omega, når uheldet er ude. På Danmarks største vagtcentral har man det store overblik og kan derfor bedre udnytte ressourcerne”, siger Frank Jensen, der er bestyrelsesformand for Hovedstadens Beredskab og overborgmester i København.

”Vi har på den fælles vagtcentral en række it-værktøjer, der understøtter vores overblik, og som sikrer, at vi afsender de rigtige køretøjer til de brande og ulykker, der opstår. Vi ser frem til et godt samarbejde med mandskabet ved Frederiksborg Brand & Redning”, siger Jan Kirk Iversen, der er områdeleder for vagtcentralen i Hovedstadens Beredskab.

Foto: Hovedstadens Beredskab.

Annonce