Ny vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder, men stiller os også over for nye udfordringer. Et af de områder, hvor det går stærkt, er udviklingen af eldrevne køretøjer, og her er det vigtigt, at redningsberedskabet vedligeholder og udvikler sine kompetencer. Derfor har Beredskabsstyrelsen nu udgivet en vejledning til brandvæsenerne om indsatser ved uheld med elkøretøjer.

Vejledningen, som Beredskabsstyrelsen nu udgiver, er bl.a. produceret på baggrund af flere forespørgsler fra brandvæsenerne, oplyser Beredskabsstyrelsen.

”Vi har modtaget en del forespørgsler vedrørende elbiler. Antallet af elkøretøjer på de danske veje er ikke så stort endnu, men om få år vil billedet nok se helt anderledes ud”, fortæller Michael W. Rasmussen, der er sektionsleder i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.

Den nye vejledning gennemgår de forskellige typer af eldrevne køretøjer og skitserer metoderne ved den overordnede indsats i forbindelse med brand, frigørelse og bugsering. Når brand- og redningsfolk f.eks. skal frigøre fastklemte bilister, kan det være nødvendigt at klippe køretøjet op med særligt hydraulisk udstyr. Men drejer det sig om et eldrevet køretøj, kan redningsmandskabet støde på strømførende komponenter med væsentligt større spændinger end i konventionelle benzin- eller dieseldrevne biler.

”Uden den fornødne viden kan indsatspersonellet godt komme i fare. Vejledningen giver en forståelse af de grundliggende principper og kan derfor være med til at sikre mandskabets sikkerhed”, siger Michael W. Rasmussen.

Download vejledningen hos Beredskabsstyrelsen

Annonce