Vestsjællands Brandvæsen har været dyrt for Lejre Kommune

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Lejre Kommunes tilslutning til det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen koster hvert år kommunen 1,4 mio. kr. Det er prisforskellen mellem kommunens bidrag til Vestsjællands Brandvæsen og omkostningen ved at drive eget beredskab. Samtidig betyder den økonomiske krise i Vestsjællands Brandvæsen, at der er udsigt til en yderligere regning på 0,6 mio. kr. om året.  

Den økonomiske analyse er udarbejdet af Line Holm Jacobsen, som er byrådsmedlem i Lejre Kommune og medlem af Vestsjællands Brandvæsens beredskabskommission. Hun har til brug for drøftelser i kommunens økonomiudvalg udarbejdet et omfattende notat, der analyserer økonomien i Lejre Kommunes beredskab – både ved egen drift og ved fortsat tilslutning til Vestsjællands Brandvæsen.

Line Holm Jacobsen

Kommunernes betaling til Vestsjællands Brandvæsen er baseret på indbyggertallet, og det har været en dårlig model for Lejre Kommune, som havde et billigere beredskab end gennemsnittet for de kommuner, der indgår i Vestsjællands Brandvæsen.

I Line Holm Jacobsens analyse er udgifterne til Lejre Brandvæsen fremskrevet til det nuværende prisniveau, men med fradrag for reduktionen i bloktilskuddet på 15 pct. Konklusionen er, at Lejre Kommune i dag ville have 4,78 mio. kr. om året til at drive sit eget beredskab. Men kommunen betaler 6,13 mio. kr. til Vestsjællands Brandvæsen, svarende til at Vestsjællands Brandvæsen hvert år koster omkring 1,4 mio. kr. mere end et selvstændigt Lejre Brandvæsen ville koste. Men uden at hverken serviceniveau eller robusthed er blevet bedre.

Udgifter ventes at stige yderligere

Endvidere påpeger Line Holm Jacobsen, at Vestsjællands Brandvæsen har en række udgifter, som ikke er medtaget i brandvæsenets nuværende budget. De største poster er, at der ikke er afsat midler til en køretøjsudskiftningsplan, som estimeres at ville koste 3 mio. kr. om året, samt at fastholdelse af to ekstra sagsbehandlere vil koste 1,2 mio. kr. om året. Men samlet set er der ubudgetterede udgifter for mindst 5,2 mio. kr. om året, hvilket for Lejre Kommune ”med meget stor sandsynlighed” vil øge udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen med 0,6 mio. kr. om året.

Analysen omfatter også tal for, hvad engangsudgifterne ved genetablering af Lejre Brandvæsen vil være. Her vurderer Line Holm Jacobsen, at engangsudgifterne til en udtræden vil udgøre ca. 0,8 mio. kr., hvilket blandt andet dækker over, at Lejre Kommune vil skulle indbetale et beløb, fordi Vestsjællands Brandvæsen i dag har en større gæld end aktiver. Engangsudgifter til genetablering af Lejre Brandvæsen vil udgøre 1 mio. kr., mens driften derefter vil koste 4,6 mio. kr. om året.

Økonomiudvalget i Lejre Kommune skal på onsdag tage stilling til, om der skal iværksættes en formaliseret undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab.

Annonce