Præhospital

Ønsker samarbejde med region om nødbehandlerbil i Hundested

Siden 2006 har Hundested haft en nødbehandlerbil, som bemandes af de lokale brandfolk. Men selv om det præhospitale beredskab er regionens ansvar, er det Halsnæs Kommune, der betaler de ca. 650.000 kr., som nødbehandlerbilen koster om året. Kommunen havde forventet, at halvdelen af udgifterne fra 2011 og frem ville blive dækket af den statslige akutpulje, men kommunen fik afslag, og nu vil man så i stedet have en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Hidtil har regionen dog ikke reageret på kommunens henvendelser.