Præhospital

Læger fremlægger endnu to cases: Kun helikopterhjælp reddede patienterne

Lægerne i Region Sjælland har nu fremlagt endnu to cases, som efter deres mening understreger, at læger ikke kan undværes i det præhospitale beredskab. I begge tilfælde fik patienterne i første omgang behandling af paramedicinere, men problemet er – ifølge lægerne – at patienterne i virkeligheden havde behov for en læges kompetencer. I de konkrete tilfælde fik begge patienter dog lægehjælp, men kun fordi akutlægehelikopteren blev tilkaldt. Den kom imidlertid i allersidste øjeblik – og var blot det mindste gået galt, var patienterne med største sandsynlighed døde. I begge tilfældene betød tidsfaktoren dog en forværring for patienten.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen vil ikke undersøge dødsfald i sjællandsk akutberedskab

Sundhedsstyrelsen vil ikke foretage en undersøgelse af de sager, hvor læger i Region Sjælland mener, at patienter er døde eller har fået en mindre optimal behandling på grund af regionens nye akutberedskab, hvor der ikke længere indgår læger. Det står klart efter at møde mellem Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland, hvor styrelsen slog fast, at det ikke er dens opgave at gå ind i konkrete sager. Derimod vil Sundhedsstyrelsen på baggrund af en orientering om sagerne overveje, om der er behov for yderligere vejledning og rådgivning til regionen.

Præhospital

Ny enhed skal stå for regionernes IT-systemer til sygetransport

Det bliver fremover en forening med navnet FlexDanmark, som skal stå for udvikling og drift af de IT-systemer, som regionerne anvender til bestilling og planlægning af siddende sygetransport. I dag er det Nordjyllands Trafikselskab, der administrerer regionernes samarbejde, men regionerne ønsker at få professionaliseret drift, udvikling og samarbejde i en ny organisation. FlexDanmark vil kunne varetage udvikling og drift uden at opgaverne skal i udbud, ligesom FlexDanmark vil være momsfritaget og ikke skal betale skat af et eventuelt overskud.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Ministerier forventer snarlig løsning på 112-problemer

Sidste år blev der indført sundhedsfaglig visitation ved 112-opkald, men den nye ordning har vist sig at give problemer for politiet. I dag skal alle 112-opkald om sygdom og tilskadekomst nemlig viderestilles til regionernes AMK-vagtcentraler, men reglerne om sundhedspersonalets tavshedspligt gør, at alarmoperatøren på politiets alarmcentral ikke må lytte med på opkaldet, når først det er viderestillet. Dermed kan politiet ikke længere foretage en vurdering af, om der reelt er tale om en voldssag. Men nu bebuder Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, at de to ministerier snart har en løsning på problemet.

Brandvæsen

Køge Kommune får nej til plan om kun én brandstation

Køge Kommune skal i gang med at lave en ny dimensioneringsplan for beredskabet, efter at Beredskabsstyrelsen har sagt nej til den dimensioneringsplan, som politikerne vedtog kort før årsskiftet. Det er kommunens ønske om at nedlægge brandstationen i Køge og i stedet samle hele beredskabet i Lellinge, som Beredskabsstyrelsen ikke kan acceptere, fordi udrykningstiden for 2. slukningstog dermed vil blive for lang.

Præhospital

Sundhedsminister afviser fælles nødbehandleruddannelse

Der vil ikke blive indført en egentlig nødbehandleruddannelse i Danmark. Det fastslår den fungerende sundhedsminister, Pia Olsen Dyhr, som mener, at de enkelte regioner selv må tilrettelægge deres egne uddannelser til de brandfolk, der skal fungere som nødbehandlere. Dermed bliver nødbehandleruddannelsen ikke reguleret i præhospitalbekendtgørelsen, som det ellers er blevet foreslået.

Autohjælp

Dansk Autohjælps aktiviteter er nu samlet i ét selskab

Onsdag blev de fire centrale selskaber i Dansk Autohjælp-koncernen fusioneret, således at størstedelen af koncernens aktiviteter nu er samlet i ét selskab, Dansk Autohjælp A/S. Dermed er selskaberne Dansk Sygetransport, Dansk Alarm og Mobile Workforce ophørt som selvstændige selskaber og opløst, men deres navne bevares som binavne for Dansk Autohjælp.

Præhospital

Akutbilslæger: Vi bliver brugt for meget

Mens de sjællandske læger synes, at de bliver brugt for lidt i det præhospitale beredskab, så har lægerne i Vestjylland det stik modsatte problem: De synes, at de bliver brugt for meget. De vestjyske læger arbejder på sygehusene i Holstebro og Herning, når de ikke er på udrykning, men siden 1. februar har de haft mindre tid på sygehusene, fordi AMK-vagtcentralen kalder dem ud tre gange så ofte som tidligere. Da der også afsendes ambulance og en akutbil med sygeplejerske, er konsekvensen, at der ofte møder 6-7 redningsfolk frem hos patienten.

Brandvæsen

Brandvæsenets administrative medarbejder blev den første kvindelige brandmand

Odsherred Brandvæsen har netop fået sin første kvindelige brandmand, der imidlertid har arbejdet i brandvæsenet siden 2007 – men i de første fem år kun som administrativ medarbejder. Ved siden af opgaverne med økonomi- og personalestyring fungerer den 33-årige Birgitte Kryger nu som deltidsbrandmand i dagtimerne. ”Jeg kender jo til omgangstonen blandt brandmændene, og den chokerer mig ikke, så jeg glæder mig til at blive en del af fællesskabet og få noget erfaring og rutine”, fortæller hun.

Præhospital

Ambulance påkørt og væltet af varevogn

En ambulance, der kørte med udrykning, blev onsdag middag påkørt af en varevogn i Haderslev. Ulykken skete i et kryds, hvor ambulancen kørte frem for rødt. Føreren af en varevogn overså imidlertid ambulancen, muligvis fordi en lastbil blokerede for hans udsyn. Varevognen påkørte derefter ambulancens bagende, hvorved ambulancen væltede om på siden. Der skete ikke alvorlig personskade.