Ønsker samarbejde med region om nødbehandlerbil i Hundested

Siden 2006 har Hundested haft en nødbehandlerbil, som bemandes af de lokale brandfolk. Men selv om det præhospitale beredskab er regionens ansvar, er det Halsnæs Kommune, der betaler de ca. 650.000 kr., som nødbehandlerbilen koster om året. Kommunen havde forventet, at halvdelen af udgifterne fra 2011 og frem ville blive dækket af den statslige akutpulje, men kommunen fik afslag, og nu vil man så i stedet have en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Hidtil har regionen dog ikke reageret på kommunens henvendelser.

Hundested har ikke et ambulanceberedskab, og nærmeste ambulancestation er i Frederiksværk. Det er baggrunden for, at den daværende Hundested Kommune i 2006 etablerede nødbehandlerordningen, hvor lokale brandfolk rykker ud i en særlig nødbehandlerbil og dermed kompenserer for ambulancetjenestens lange responstider. Den ordning er efter kommunalreformen blevet videreført af Halsnæs Kommune.

Omkostningerne til nødbehandlerbilen i Hundested er ca. 650.000 kr. om året, men i budgetaftalen for 2011-2014 besluttede Halsnæs Kommune at reducere nødbehandlerbilens budget til 325.000 kr. Det skete ud fra en forventning om, at 50 % af udgifterne fremover ville kunne finansieres af tilskud fra den statslige akutpulje.

Imidlertid har Halsnæs Kommune ikke fået penge fra puljen, og dermed er budgettet for 2011 blevet overskredet. Da udgifterne er reduceret i 2011, er budgetoverskridelsen imidlertid kun blevet på 151.000 kr., som kommunens økonomiudvalg i sidste måned accepterede at finansiere med en tillægsbevilling, som dog endnu ikke er godkendt af byrådet.

Halsnæs Kommune har desuden henvendt sig til Region Hovedstaden, som har ansvaret for det præhospitale beredskab, for at få en formel samarbejdsaftale, der kan gøre nødbehandlerbilen til en del af regionens samlede beredskab. En samarbejdsaftale med regionen er desuden en forudsætning for, at den nuværende ordning er lovlig, men ifølge Halsnæs Kommune har Region Hovedstaden indtil videre ikke reageret på kommunens henvendelser. Kommunen forventer dog fortsat, at det snart vil komme en afklaring om en samarbejdsaftale – og at det i den forbindelse afklares, om Region Hovedstaden vil være med til at finansiere nødbehandlerbilen.

Annonce