Brandvæsen

Efter dødsulykke: Private opretter søredningsberedskab

I maj druknede en 69-årig kvinde i lystbådehavnen i Nykøbing Falster. Ifølge vidner nåede kvinden at ligge i det kolde vand i 45 minutter, inden det lykkedes for mandskab fra Guldborgsund Redningsberedskab at redde kvinden op. Vidnerne mener, at det tog 20 minutter at få beredskabets redningsbåd i vandet, og det er en del af baggrunden for, at der nu på privat initiativ bliver etableret et søredningsberedskab, som om en måneds tid venter at være klar til at rykke ud med en redningsbåd.

Brandvæsen

Kommuner: Molboagtig erstatning for støttepunktsberedskaberne

Ved årsskiftet blev de særlige støttepunktsberedskaber nedlagt som led i den nye politiske aftale om beredskabet. I stedet kan kommunerne låne materiel hos staten, men på Lolland-Falster betegner man udlånsordningen som molboagtig. Kommunerne kan nemlig ikke låne det ønskede materiel, og Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen kræver, at det udlånte materiel placeres i Lolland Kommune – selv om nabokommunen Guldborgsund har både den nødvendige garageplads og det erfarne mandskab.

Brandvæsen

Brandvæsens skybrudsindsats kostede 805.000 kr.

Da Falster i august 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, fik Guldborgsund Redningsberedskab en central rolle i arbejdet med at udbedre skaderne – og herunder sikre, at en oversvømmelse af spildevandssystemet ikke førte til forurening. Der blev etableret en række pumpesteder, hvor vand fra spildevandsbrønde blev pumpet direkte ud i afvandingskanaler, og i en uge arbejdede beredskabets medarbejdere og frivillige sammen med mandskab fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet om den omfattende pumpeopgave. Nu er regnskabet for indsatsen så gjort op, og den samlede regning lyder på 805.000 kr.