Brandvæsens skybrudsindsats kostede 805.000 kr.

Da Falster i august 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, fik Guldborgsund Redningsberedskab en central rolle i arbejdet med at udbedre skaderne – og herunder sikre, at en oversvømmelse af spildevandssystemet ikke førte til forurening. Der blev etableret en række pumpesteder, hvor vand fra spildevandsbrønde blev pumpet direkte ud i afvandingskanaler, og i en uge arbejdede beredskabets medarbejdere og frivillige sammen med mandskab fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet om den omfattende pumpeopgave. Nu er regnskabet for indsatsen så gjort op, og den samlede regning lyder på 805.000 kr.

Guldborgsund Redningsberedskab blev alarmeret den 12. august 2011, hvor beredskabet blev anmodet om at iværksætte en række tiltag i forbindelse med de oversvømmelser, som efter det store skybrud var opstået forskellige steder i kommunen.

Den primære opgave for beredskabet blev at sikre, at der ikke opstod forurening som følge af oversvømmelse af spildevandssystemet. Det skete ved at pumpe vand fra spildevandsbrønde og ud i afvandingskanalerne.

I den omfattende indsats deltog beredskabets egne medarbejder samt de frivillige i redningsberedskabet. De fik assistance af mandskab fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. Beredskabet og Beredskabsstyrelsen stod for selve pumpeopgaven, mens Hjemmeværnet blev tilkaldt for at fylde sandsække og forhøje kanalkanterne, efter at man havde konstateret, at vandstanden fortsatte med at stige i hovedkanalerne.

Guldborgsund Redningsberedskab og Beredskabsstyrelsen arbejdede i døgndrift fra den 12. august 2011 til den 19. august 2011, mens Hjemmeværnet var indsat fra den 14. august 2011 til den 16. august 2011. Fra den 26. august 2011 til den 30. august 2011 blev der også gennemført en pumpeindsats, hvor det hovedsagligt var personel og materiel fra Beredskabsstyrelsen, der var indsat. Også her var formålet hovedsageligt at sikre mod forureningsrisikoen fra spildevandssystemerne.

De samlede udgifter for indsatsen er nu opgjort til 805.000 kr., hvor den største udgiftspost er køb af arbejdstimer, som kostede 311.000 kr. Det er dog ikke udgifter, som kommer til at belaste beredskabets økonomi, for størstedelen af regningen – ca. 560.000 kr. – betales af Guldborgsund Forsyning, mens det resterende beløb faktureres til kommunen.

Annonce